ArcGIS Field Maps är här, och som med varje ny produkt uppstår funderingar. ArcGIS Field Maps kombinerar funktionaliteten från flera populära fältappar. Hur påverkar det till exempel dina befintliga arbetsflöden och data? Här ger vi svar på alla vanliga frågor.

Alla appar, data och funktionalitet du redan har kommer du fortsätta ha tillgång till ett bra tag till, även nu efter introduktionen av ArcGIS Field Maps, för att hinna planera och genomföra en migration utan stress.

Så småningom kommer dock några välanvända fältappar försvinna, vars fulla funktionalitet redan finns klar att nyttja i ArcGIS Field Maps. Dessutom finns det såklart andra fördelar och effektiviseringar att vinna med att byta över till den nya fältappen.

Att börja planera för en migrering är därför en stark rekommendation från oss.

Mer om vilka appar som försvinner och när, vilka fördelarna med ArcGIS Field Maps är, och svar på många andra frågor, har vi samlat ihop här nedan.

Generella frågor om ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps är en ny app för datainsamling i fält som kombinerar funktionaliteten i ett antal befintliga appar: ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer, ArcGIS Tracker i första steget och ArcGIS Workforce och ArcGIS Navigator i ett senare skede.

Fördelen är att du bara behöver en app för att kunna utföra det du fram tills nu behövt upp till fem olika ArcGIS-appar för att göra. För IT-avdelningen blir det också enklare när man har bara en app att installera, testa, validera och implementera.

Fullt utbyggd ingår bland annat följande funktionalitet i ArcGIS Field Maps:

  • Enkel kartvisning och markering (fas 1)
  • Fältdatainsamling och inspektion med hög noggrannhet (fas 1)
  • Batterioptimerad platsspårning (fas 1)
  • Arbetsplanering och uppgiftshantering (fas 2)
  • Navigering (fas 3)

Läs mer:

ArcGIS Field Maps kommer inkorporera funktionaliteten från följande appar:

  • ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer, ArcGIS Tracker (full funktionalitet från fas 1, november 2020).
  • ArcGIS Workforce (fas 2)
  • ArcGIS Navigator (fas 3)

Datum för fas 2 och fas 3 är ännu inte bestämt.

ArcGIS Field Maps påverkar inte nuvarande licensiering, användartyper eller prissättning alls. Den tillgång och funktionalitet en användare har till berörda fältappar är helt motsvarande i ArcGIS Field Maps.

ArcGIS Field Maps introduceras i tre olika steg. Första versionen av ArcGIS Field Maps kom i november 2020.

I första fasen ingår funktionaliteten fullt ut ifrån apparna ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och ArcGIS Tracker. I de senare faserna kommer funktionalitet från ArcGIS Workforce (fas 2) och ArcGIS Navigator (fas 3) att ingå. Datum för fas 2 och fas 3 är ännu inte bestämt.

När ArcGIS Field Maps är fullt utbyggd kommer nya versioner och uppdateringar precis som de alltid gör för alla aktiva ArcGIS-produkter.

Om din organisation har byggt upp arbetsflöden, hjälpdokumentation, utbildning och liknande behöver dessa sannolikt modifieras. Beroende på omfattning kommer det ta viss tid för er att uppdatera detta. Därför är det bra att redan nu börja planera för hur just din verksamhet ska hantera migrationen till ArcGIS Field Maps.

Gränssnittet i ArcGIS Field Maps är väldigt likt det som användarna är vana vid sedan tidigare så det är enkelt att komma igång med den nya appen. Kartor som är tillgängliga i ArcGIS Collector och ArcGIS Explorer, frånsett sådana som laddats ner eller kopierats in direkt till en enhet, dyker automatiskt upp i ArcGIS Field Maps. Användare som har spårning av rörelsemönster aktiverat kommer kunna slå på och av funktionen i ArcGIS Field Maps på samma sätt som i ArcGIS Tracker.

Det behövs heller ingen förändring av befintliga licenser eller användartyper.

Läs mer:

Du laddar ner ArcGIS Field Maps till din iOS eller Android-enhet där appar finns.

Funktionalitet i ArcGIS Field Maps

Ingen funktionalitet försvinner när du byter över till ArcGIS Field Maps. Fullt utbyggd kommer ArcGIS Field Maps ha alla de funktioner du har tillgång till idag, via de appar den ersätter. Räkna dessutom med nya smarta funktioner.

Field Maps stöder applänkning, precis som andra fältappar redan gör.

Du kan absolut använda MDM med ArcGIS Field Maps.

Beroenden till andra ArcGIS-appar

Funktionaliteten i ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och ArcGIS Tracker ingår från och med november 2020 fullt ut i appen ArcGIS Field Maps. De gamla fältapparna behövs därmed inte längre, ingen vidare utveckling sker. Därför pensioneras de, det vill säga avvecklas, från och med december 2021 och är då inte längre möjliga att arbeta med.

Du kan fortsätta använda de tre fältapparna fram till slutdatum men vi rekommenderar att du planerar för en övergång till ArcGIS Field Maps så snart som möjligt ändå, eftersom den nya appen underlättar arbetet och det är där all fortsatt utveckling sker.

Funktionaliteten i ArcGIS Workforce och ArcGIS Navigator bäddas in i ArcGIS Field Maps över tid.

Först när ArcGIS Field Maps har nått fullt utbyggd funktionalitet kommer ett datum att sättas (i god tid) inför pensionering av ArcGIS Workforce respektive ArcGIS Navigator. Syftet är att ge användare goda möjligheter att hinna flytta över till ArcGIS Field Maps.

För tillfället sker ingen utveckling av ArcGIS Field Maps för Windows 10, så ArcGIS Collector och ArcGIS Explorer för Windows kommer vara kvar under en överskådlig framtid. Men även om dessa inte är planerade att pensioneras samtidigt som mobilapparna finns heller inga planer på att addera förbättringar till Windowsapparna.

De användare som behöver en Windowslösning hänvisar vi till ArcGIS Survey123 och ArcGIS QuickCapture där fortsatt utveckling sker.

Dessutom kommer ArcGIS Pro 2.7 ge stöd för datainsamling med GPS. ArcGIS Pro ger redan stöd för efterfrågade funktioner såsom hantering av nätinformationssystem och möjligheten att arbeta offline över längre tidsperioder.

ArcGIS Survey123, ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Mission, ArcGIS Indoors och ArcGIS Earth förblir fokuserade appar och kommer inte att adderas till ArcGIS Field Maps.