Ett IT-system behöver vara säkert, pålitligt och tillgängligt. För att uppnå detta krävs löpande underhåll och uppdateringar. Samtidigt innebär varje förändring en viss, om än liten, risk att problem uppstår som skapar negativa följdeffekter. En tredelad strategi av IT-miljön i systemet ArcGIS gör mycket för att undvika problemen.

Ju större och mer komplex IT-struktur man har, desto viktigare är det att bygga bort sannolikheten att uppdateringar, underhåll eller utveckling av IT-lösningen slutar i att användarna får problem eller att andra problem uppstår.

Tredubbla för en säker IT-miljö i ArcGIS

Ett sätt att bibehålla tillgänglighet och pålitlighet i din organisations ArcGIS Enterprise-implementation är skapa isolerade IT-miljöer i tre delar: en IT-miljö för produktion, en för testning och en för utveckling.

Med system isolerade från varandra reducerar du risker och skyddar den viktiga produktionsmiljön, som är den som främst används, från oavsiktliga buggar och fel.

IT-miljö i ArcGIS

Att inte bara ha den skarpa miljön, produktionsmiljön, utan också en miljö för testning och en för utveckling gör att potentiella problem i produktionsmiljön minimeras. Då får du en mer säker IT-miljö i ArcGIS.

ArcGIS-plattformens hela arkitektur och IT-miljö

Översikt över alla komponenter som bygger upp IT-systemet ArcGIS. De tre gråa flikarna är fokus för den här artikeln. Läs mer i det fördjupande dokumentet: Architecting the ArcGIS Platform: Best Practices.

Rekommendation för säkrare hantering av ArcGIS

Det här tycker vi är en bra utgångspunkt för att effektivt hantera och leverera ArcGIS och dess funktioner och förmågor:

  1. Produktionsmiljö. Den huvudsakliga miljön. Är live och den som stöttar användaren. Drifttiden är ofta definierad i ett avtal. Förändringar av till exempel mjukvaror, applikationer eller konfiguration i ArcGIS Enterprise bör alltid först göras i en testmiljö.
  2. Testmiljö. Är en exakt kopia av produktionsmiljön. Låter dig testa förändringar innan de utförs skarpt för att förebygga problem i själva produktionsmiljön. Gör till exempel ett acceptanstest bland användarna eller testa prestanda och lastbalansering. Om det behövs kan du implementera flera testmiljöer.
  3. Utvecklingsmiljö. Här kan utvecklare och analytiker hantera innehåll och göra förändringar utan att påverka det huvudsakliga användandet. Används för testning och utveckling, för att konstruera arbetsflöden eller skapa nya funktioner såsom appar, tjänster, datamodeller eller geoprocessmodeller. Hur en utvecklingsmiljö byggs upp varierar utifrån flera parametrar.

Genom att implementera dessa tre typer av IT-miljöer i ditt ArcGIS får du tillgång till ett stabilt, skalbart och högpresterande GIS.

Lästips: