3 versioner av IT-miljön ger säkrare underhåll och utveckling av ArcGIS