ArcGIS Field Maps effektiviserar arbetet med att samla in data, platsspåra och att visa och markera platser. Appen tillhandahåller en mängd olika verktyg för effektivt fältarbete genom att samla funktionalitet från tre andra appar, nämligen ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och ArcGIS Tracker. I ett senare skede kommer apparna ackompanjeras av funktionaliteten från ArcGIS Workforce och ArcGIS Navigator. ArcGIS Field Maps finns tillgänglig för nedladdning både för iOS och Android.

I och med att apparna ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och ArcGIS Tracker implementerades i ArcGIS Field Maps så innebär det att de fokuserade applikationerna kommer avvecklas. Detta kommer troligtvis ske i december 2021. Den fortsatta utvecklingen kommer då enbart ske inom ArcGIS Field Maps.

Vi vet av erfarenhet att uppdateringar av den här omfattningen som ArcGIS Field Maps ändå är kan verka skrämmande. En god nyhet i det fallet är att användargränssnittet i Field Maps nästan är identiskt med det i ArcGIS Collector och ArcGIS Explorer. Det betyder att för vana användare av de båda apparna så kommer övergången vara tämligen enkel. För de som arbetar med Tracker så kommer platsspårningsfunktionaliteten ligga tillgänglig direkt i kartlistan. Man kan också aktivera och inaktivera spårning från GPS-bannern i samtliga kartor.

En mycket central aspekt av många av våra användares arbetsflöden och vardagliga arbete är datainsamling, både online och offline. Därför kommer resterande del av det här blogginlägget avhandla just det – hur du i ArcGIS Field Maps samlar in data och hur du konfigurerar offlineområden.

Samla in data

Innan du kan påbörja datainsamlingen behöver du säkerhetsställa följande två saker: 1) Att du i appen är inloggad på ditt konto som är kopplat till din ArcGIS-organisation och att 2) Du har en karta med en eller flera lager där redigering är aktiverat. Har du inte en sådan karta kan du följa guiden här för att komma igång.

Tryck på insamlingsknappen för att påbörja datainsamlingen. Nedan visas en karta vars syfte är att användas för inventering av vattenledningar. Som ni ser innefattar den flera förkonfigurerade objektsmallar som speglar vilka olika datavärden som kan samlas in.

Genom att klicka på en av objektsmallarna så väljer du vad som ska samlas in, och således öppnas ett datainsamlingsformulär. Dessa formatteras i förhand, genom att konfigurera pop-upsen i Kartvisaren. Vill du veta mer, läs mer här.

Innan du börjar populera formuläret med ny information, se till att GPS-markören svävar över det område där du vill lägga till det nya geoobjektet. Snappning stödjs, och är det aktiverat så placeras punkten automatiskt till närliggande brytpunkter från andra objekt – oavsett geometri. Att utnyttja snappning säkerhetsställer en hög precision i datainsamlingen.

Notera snappningen av punkten till brytpunkten som ligger i korsningen mellan de olika linjeobjekten.

När all information är ifylld klickar du på ”Skicka” och den nya punkten med associerade attribut läggs till i kartan. Uppdateringen sker direkt i ArcGIS Field Maps, men också i andra appar som kartan integrerats i på ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Utöver insamling av enskilda punkter så stödjer ArcGIS Field Maps många olika sätt att samla in data, bland annat strömmande data, om du är intresserad kan du läsa mer om datainsamlingsmetoderna här.

Konfigurera kartområden för datainsamling offline

Det är inte alltid lätt att veta var det finns mobil täckning. Om du vet med dig att du kommer att arbeta i ett område med en opålitlig täckning kan du skapa ett kartområde som låter dig visa tillgångar och samla in data offline. Kartområden paketerar data, baskartan och eventuella bilagor inom en definierad karutbredning. Området hämtas sedan till din enhet, så att du kan samla in data medan du är offline. Alla kartområden måste självklart definieras medan du är online, men det kan göras både från dator och direkt i telefonen.

För att definiera ett kartområde för offline datainsamling direkt i appen så trycker man på menyn i kartan och sedan Lägg till offlineområde. Efter att du definierat utbredningen trycker du på nedladdning.

I och med att de fokuserade applikationerna ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och ArcGIS Tracker kommer att avvecklas så rekommenderar vi att ni så snart som möjligt börjar planera för migrationen till ArcGIS Field Maps. Migrationen är enkel, och det finns även en guide som hjälper dig ArcGIS Field Maps Migration Guide.

Den 24-25 februari håller vi en lärarledd online-kurs som innefattar ArcGIS Field Maps, Field Data Collection and Management Using ArcGIS. Läs mer om den här.