Ännu ett nytt år har lagts till handlingarna. Jag vet inte om 2020 är ett år att minnas med glädje men nu är det i alla fall ett nytt år med nya möjligheter. Och hur börjar man ett år på allra bästa sätt? Genom att sammanställa och dela mina och mina kollegors bästa tips i ArcGIS, såklart!

Jag tar dig igenom tips i plattformen som rör ArcGIS Online i dans med ArcGIS Server (som är en grundläggande komponent i ArcGIS Entperprise), hur du kan jobba smartare sömlöst tack vare GIS-portalen och jag bjuder på några guldkorn i ArcGIS Pro.

ArcGIS Online + ArcGIS Server = sant

I stället för att arbeta med lokala databaser som lagrar datan ni arbetar med i ArcGIS Online så tipsar min kollega om att, i förenklade termer, sätta upp en ArcGIS Server för den uppgiften. Den här kombinationen innebär att hanteringen av GIS-data i ArcGIS Online slå igenom direkt i databasen. På så sätt kan du jobba sömlöst med ditt databaslagrade data i portalen utan att du behöver oroa dig för att hålla dina lokala databaser uppdaterade.

Jobba mångdubbelt smartare tack vare ArcGIS Pro + GIS-portalen

För ett antal år sedan introducerades ArcGIS Pro i ArcGIS-plattformen. Idag är ArcGIS Pro en given komponent, och plattformens huvudsakliga desktopprogramvara. De som läser den här bloggen är nog väl medveten om dess funktionalitet. Men är du lika medvetna om hur otroligt bra ArcGIS Pro fungerar i kombination med portalen?

Tack vare din unika identitet i form av ditt portalkonto:

  • Når du allt ditt portaldriftade innehåll direkt från katalogen.
  • Kan uppdatera portaldriftade webbkartor i ArcGIS Pro-gränssnittet.
  • Publicerar enkelt upp geoobjektklasser som geoobjekttjänster till portalen.

Du har all licensierings- och tilläggsstyrning samlat på portalen. Du kan även ladda ner ArcGIS Pro direkt därifrån. Samtidigt utvecklas ny funktionalitet som stödjer det här förfarandet löpande.

GIS-portal i katalogen i ArcGIS Pro

Du har tillgång till portalen direkt via katalogen i ArcGIS Pro.

Leta och hitta egna guldkorn i ArcGIS Pro

När vi ändå är inne på temat ArcGIS Pro så gav en av mina kollegor mig tipset att tipsa om att det gäller att utforska ArcGIS Pros verktyg och funktioner för att själv hitta de som gör det lilla extra för ens arbetsflöden.

För att du ska ha lite att börja med delar vi självklart med oss om några av våra favorittricks:

  • Switch Selection. Ponera att du gjort ett urval på en halva av ett lager för att populera den halvan med en viss typ av attribut. Nästa steg är populera andra halvan med ett annat attribut. I stället för att avmarkera urvalet och sen göra om urvalsprocessen för andra delmängden data, kan du helt enkelt bara högerklicka på lagret i innehållsfönstret och välja Switch Selection.
  • Calculate Field. Beräkna ett fält gör du för att populera den med ett särskilt värde. Styrkan i det ligger i att det appliceras på samtliga objekt i lagret. Genom att köra verktyget Calculate Field en gång kan du populera ett gemensamt attributvärden för samtliga objekt i lagret. Calculate Field erkänner även urval, så du kan selektera en delmängd data och bara uppdatera attributvärdet för de objekten. Verktyget stödjer även Python, VBScript och Arcade vilket öppnar upp en hel värld av möjligheter.
  • Erase. Detta är nog ett av mina personliga favoritverktyg. Har du en global bakgrund, vilket finns publikt på ArcGIS Online, kan du sudda ur ett land ur den bakgrunden. Genom att sedan placera en bakgrundskarta under den globala bakgrunden och eventuellt applicera lite transparens på den så har du på ett mycket enkelt sätt riktat kartkonsumentens fokus mot det område du vill.

Lästips: