Är det dags för underhåll av GIS-portalen i ditt ArcGIS Enterprise? Då bör du se till att informera alla användare om detta, och tillfälligt stänga av möjligheten att utföra förändringar av data och annat innehåll i portalen.

I den bästa av världar har du i en separat testmiljö redan provat att den förändring du avser att genomföra fungerar som den ska. Det är trots allt rätt trist, och kan i värsta fall bli allvarligt, om den skarpa miljön för produktion påverkas negativt längre än nödvändigt.

Mer om fördelarna med olika miljöer för din ArcGIS Enterprise-installation kan du läsa om här.

(Har du din portal i ArcGIS Online sker den här typen av underhåll automatiskt, så det här är inget du behöver bry dig om.)

Gör GIS-portalen redo för underhåll

Det är enkelt att ställa om GIS-portalen för planerat underhåll, och informera användarna om det. Det här behöver du göra:

  1. Skapa ett informationsmeddelande som användare ser direkt när de loggar in. Tala om vad som ska ske, när och vem man kan vända sig vid frågor.
  2. Skapa en informationsbanner som syns tydligt när användaren klickar sig runt i portalen.
  3. Sätt portalen i read only-läge, för att säkerställa att inga förändringar kan ske i portalen under tiden som din uppdatering sker.

Nu är du redo att genomföra din planerade förändring. När allt är klart plockar du bort alla informationsmeddelanden och stänger av read only-läget.

Se demo om förberedelserna

I den här demon visar vi ett exempel på hur du kan göra:

Administrera ArcGIS-portalen inför underhåll.