Många upplever att det är svårt att komma igång att arbeta med drönare. Men det är faktiskt enklare än de flesta tror. Särskilt om man adderar man en ArcGIS-integrerad produkt som Site Scan for ArcGIS.

Daniel Hjalmers på Esri Sverige möter dagligen kunder som vill ha vägledning i hur de ska jobba smartare med drönare och datainsamling. Han har god koll på vad som behövs för att komma igång med den flygande farkosten och hur ArcGIS gör arbetet enklare.

1. Hur ska verksamheter göra för att komma igång med drönare?

– Som alltid behöver man ha koll på det egna behovet. För kunder som redan har ArcGIS implementerat skulle jag tipsa om att förtydliga:

  • om det är av stor betydelse för verksamheten och behöver ske ofta, i stor skala, eller
  • om behovet av drönardata är av en mindre skala.

De som har det större behovet, där en osäkerhet kring hantering av piloter, drönarflygning och databearbetning framför allt kommer in, bör titta på våra lösningar som inkluderar Site Scan for ArcGIS.

Då får man stöd i hela drönarflödet end to end, med alla dessa delar och kan arbeta obegränsat direkt i molnet. Eftersom Site Scan är sömlöst integrerat med ArcGIS uppstår inga silos eller krångel med filformat.

De som har behov av mindre storlek kan istället komplettera med ArcGIS Drone2Map och jobba lokalt på sin desktop.

Oavsett skala har våra kunder redan tillgång till smidiga sätt att ta del av och sprida insamlad data, vilket sker via GIS-portalen på samma sätt som alltid.

Mycket med drönardatahanteringen är alltså redan löst i och med tillgången till ArcGIS.

Det viktigaste är att våra kunder får upp ögonen för att de faktiskt redan har nästan allt de behöver för att komma igång med drönare. Det lilla som är kvar kan vi enkelt bistå med råd och lösningar för.

Jämför bygge före och efter med drönare

Övervaka och få översikt av pågående projekt. Gör jämförelser och enklare analyser direkt i drönarlösningen Site Scan for ArcGIS.

2. Varför är intresset för drönare så stort?

– Dels skulle jag säga att själva tekniken i sig lockar. Men framför allt beror intresset på att det är så enkelt och kostnadseffektivt att samla in högupplösta bilder med drönare.

Fram tills nyligen har det vanligen krävts helikopter eller flygplan för att samla in bilddata över platser. I jämförelse med det är det nästan ingen kostnad alls att samla in foton med drönare.

Drönare är enkla att få tag i, förhållandesvis billiga att köpa in och lätta att hantera.

Med drönare går det dessutom att samla in data där det är svårt eller farligt att komma åt på andra sätt. Och eftersom det är så kostnadseffektivt går det att göra betydligt oftare.

Drönarbild över Eslöv

Det är enkelt att skicka upp en drönare, ofta. Med Site Scan for ArcGIS flyger den helt automatiskt. Så kom igång med drönare idag.

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna, relaterat till drönare?

– Jag får ofta höra från våra kunder att man inte vet hur man ska komma igång. Man har en bild av att det är svårt att hantera och administrera drönarpiloter och att styra drönaren under flygningen, det vill säga själva insamlingsfasen. Men Site Scan for ArcGIS löser allt det här.

En annan återkommande utmaning jag får höra är att det är svårt att dela data och resultat vidare. Det kan mycket väl stämma för de som börjat laborera med olika leverantörer av drönarlösningar. En bredd av skilda leverantörer riskerar att snabbt leda till silos och varierande filformat, vilket försvårar smidig delning och spridning av drönardata.

Datan blir knölig att göra tillgänglig på rätt sätt till rätt personer. Men tänker man bara på att använda sin befintliga ArcGIS-implementation och att dela via GIS-portalen är det här ett icke-problem.

En inte helt oväsentlig aspekt är också att man tror att drönaren i sig är så avancerad, vilket inte heller stämmer. I det här sammanhanget kan man se drönaren som en flygande kamera. Det som skiljer den från andra kameror är att drönaren vet exakt var i luften den befinner sig. Både i relation till marken och med vilken vinkel den fotar varje bild. Mer än så är det inte.