Det effektivaste sättet att inspektera och samla in data bortanför kontoret är digitalt. Spara dina uppdaterade data i mobil eller surfplatta, informationen på kontoret uppdateras direkt. Med hela arbetsflödet digitaliserat, från fält till kontor, är det inga svårigheter att ha koll på små som stora värden. Var de än befinner sig rent geografiskt. ArcGIS erbjuder de appar som utan krångel täcker upp hela arbetsflödet.

Idag är mobilen ständigt närvarande, surfplatta likaså. Ändå är det fortfarande förvånansvärt få som drar nytta av denna lättillgängliga teknik i det arbete som måste ske ute i fält: inventering, inspektion, statuskoll och så vidare – för att smidigt samverka med de arbetsuppgifter som bäst utföras på kontoret: planering, samordning, analys, översikt och beslutsfattande.

Flöde för att samla data digitalt med ArcGIS-appar

Med ArcGIS får du tillgång till appar som stöttar i alla faser, såväl på kontor som på helt andra platser. Kom ihåg att du inte  behöver alla välja appar. Välj ut de appar som passar din verksamhet och ert arbetsflöde.

Ett sömlöst digitalt flöde för att samla in data i fält

ArcGIS ekosystem av appar för fält och kontor kan kombineras på olika sätt, utifrån syfte och behov. ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online utgör grunden. Gör sedan ett urval och komplettera med just de fältappar som bäst stöttar din verksamhet.

  1. Planera fältarbetet på kontoret. | ArcGIS Pro, ArcGIS Online
  2. Koordinera och fördela arbetet inom arbetsstyrkan. | ArcGIS Workforce*
  3. Navigera rätt, även på vägar utanför vanliga vägnät, med tillgång till egna GIS-data. | ArcGIS Navigator*
  4. Samla in data digitalt och skicka tillbaka till kontoret direkt. | ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123, ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Drone2Map, SiteScan for ArcGIS
  5. Överblicka, få en aktuell lägesbild och se hur arbetet fortlöper, i realtid om det behövs. | ArcGIS Dashboards samt anpassade vyer med stöd av andra ArcGIS-appar

*All funktionalitet i ArcGIS Workforce och ArcGIS Navigator kommer på sikt integreras i ArcGIS Field Maps.

Ingen mer osäkerhet – bli säker med ArcGIS-appar

Nu är det hög tid att sluta behöva förlita sig på halvt ifyllda pappersformulär. Sluta behöva tolka svårlästa handstilar. Sluta behöva vara osäker på om den dokumentkopia du håller i handen faktiskt är den senaste.

Var istället säker på att de data och den information du och dina kollegor har är korrekt, kvalitetssäkrad, uppdaterad och tillgänglig var ni än befinner er. Det är möjligt med stöd av ArcGIS, som ger dig ett digitalt stöd för digitalt arbete, från fält till kontor.

Matris över ArcGIS-appar för datainsamling digitalt

Ladda gärna ner den här matrisen som ger en ännu bättre översikt av apparna i alla faser.

Se webbinar om ArcGIS fältappar

Vill du veta mer om hur ArcGIS-appar underlättar arbetet i fält och på kontor? Kolla då på webbinaret Digitalisera arbetet från kontor till fält som är inspelat med mig och min kollega.