ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise har flera saker gemensamt. Men det är vissa saker som skiljer sig. ArcGIS Online täcker upp de flesta GIS-behov en organisation har. ArcGIS Enterprise tar vid när behoven växer ytterligare, när data och information behöver hanteras strikt internt, betydligt kvickare eller när användarna helt enkelt är väldigt många.

ArcGIS Enterprise installeras på egna servrar medan ArcGIS Online är en molnbaserad SaaS-lösning. Båda medför nästan alla tänkbara möjligheter din organisation behöver för att jobba smart, effektivt och modernt med GIS-data och annan data.

ArcGIS Online är många gånger en alldeles utmärkt lösning för organisationer och ett bra insteg till att jobba professionellt, smart och avancerat med GIS och geografiska data.

ArcGIS Enterprise tar vid när behoven växer ifrån ArcGIS Online

I takt med att behovet av att hantera GIS-data växer kan en organisation växa ur sin ArcGIS Online-implementation. I andra fall finns krav på att själva datat ska hanteras på ett visst sätt, till exempel för hantering av personuppgifter eller på grund av rena IT-tekniska riktlinjer.

Det är vanligt att en organisation förr eller senare står inför att behöva kunna en eller fler av följande:

  • Ha full kontroll över sina data, bakom egna brandväggar. Flera organisationer kan ha interna säkerhetskrav eller en policy som säger att data ska lagras på egna servrar. Då löser ArcGIS Enterprise det.
  • Ge ett stort antal användare tillgång till ArcGIS. I takt med att fler i organisationen upptäcker hur användbart och enkelt det är att jobba med ArcGIS och dess appar och tjänster växer behovet löpande. Då kan det vara mer ekonomiskt med ArcGIS Enterprise.
  • Koppla samman data från olika verksamhetssystem och få uppdateringar i realtid. Koppla databaser och servrar direkt till ArcGIS Enterprise. Ändringar i till exempel ett ärendehanteringssystem slår då igenom direkt i alla kopplade ArcGIS-tjänster, -appar och -kartor. Informationen på så vis alltid uppdaterad och aktuell.
  • Hantera, analyser och bearbeta riktigt stora datamängder. Särskilt de riktigt tunga och avancerade analyserna i ArcGIS Pro kräver hög prestanda. ArcGIS Enterprise tillhandahåller den kraft som gör att analyserna kan utföras snabbare och effektivare.

Passar din organisation in på någon av dessa punkter är ArcGIS Enterprise det givna valet.

Maximera med kombinationen ArcGIS Enterprise + ArcGIS Online

Om din organisation har ArcGIS Online sedan tidigare behöver ni inte vara oroliga att ni behöver flytta all data eller göra en massa förändringar. Det är nämligen vanligt att ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online implementeras tillsammans. De är med andra ord vana att samverka och kommunicera med varandra.

Genom att kombinera de båda implementationerna kan du dra nytta av hur till exempel data lagras och tillgängliggörs på sina lite olika sätt i ArcGIS Enterprise respektive ArcGIS Online. Använd den möjligheten för att, utifrån din organisations behov, maximera investeringen i ArcGIS.

Guide svarar på frågor om ArcGIS-implementation

Läs gärna mer om vanliga frågor och svar om vad det innebär att implementera ArcGIS i organisationen, i den här guiden.

Guide - att implementera ArcGIS