Kartlägg dina kunder och din marknad. Få koll på var tillgångar och resurser befinner sig. Analysera nuläget och skapa troliga scenarier för framtiden. Verktyg och appar i ArcGIS hjälper dig att visualisera ditt data på en karta för att upptäcka trender och mönster som inte går att se på annat sätt. För att fatta bättre beslut.

Inom ArcGIS finns ett antal appar och applikationer som underlättar ditt strategiska arbete. För oavsett verksamhet och affär är väl underbyggda beslutsunderlag en viktig komponent för att lyckas.

Den unika egenskapen som ArcGIS tillför dina befintliga affärssystem är förmågan att visualisera data på en karta. Det spelar ingen roll vilka system, tjänster eller andra appar du hämtar in ditt originaldata ifrån.

Se dina Exceldata på en karta

Sitter du ofta med stora Excelfiler? Finns där adress, postadress, position, land, gränser eller liknande? Då kan du visualisera dina data på en karta med ArcGIS Maps for Office och få en helt annan bild av dina data.

Se Exceldata på en karta med ArcGIS Maps for Office

Ge informationen i dina rader och tabeller nytt liv – visualisera dem på en karta med stöd av ArcGIS Maps for Office.

Utför avancerade analyser visuellt och enkelt

Är du kanske statistiker eller jobbar med data science? ArcGIS Insights är en applikation gör avancerade analyser enkelt. Interaktiva digitala kort visualiserar din statistik och visar förändring direkt, av såväl geografisk data som annan slags data.

Insights delad publikt

Med ArcGIS Insights kan du kombinera data på en mängd olika sätt, i såväl olika kartvyer som i grafer och tabeller till exempel, och få allt samlad i en och samma interaktiva översiktsbild.

Se hela affären i en och samma vy

Med ArcGIS Business Analyst samlar du alla dina viktigaste affärsdata, kompletterat med demografiska data och annan data, i ett och samma grafiska gränssnitt. Det ger en tydlig översikt av de viktigaste KPI:erna och utgör ett effektivt informationsunderlag i dialog med ledning, styrelse och andra intressenter.

Se hur det kan se ut i den här filmen:

Dags för att etablera eller utöka verksamheten på ny plats? Med ArcGIS Business Analyst kan du analysera platsen och se resultatet direkt och visuellt på en karta.

Jobba avancerat med geodata

Självklart finns också applikationer för att jobba avancerat med geografiska data. ArcGIS Online erbjuder många möjligheter att jobba säkert direkt på webben. ArcGIS Pro är proffsapplikationen för alla GIS-experter som behöver full tillgång till det senaste och mest avancerade direkt i sin dator.

Geografisk analys av körtider i ArcGIS Pro

I ArcGIS Online och kanske framför allt i ArcGIS Pro utför GIS-experter avancerade geografiska analyser. Resultatet syns direkt på kartan. I det här fallet ser vi en körtidsanalys. 

Appar hjälper dig att visualisera data – för att optimera beslut

Dessa ovan nämnda applikationer för smartare arbete på kontoret är bara ett litet urval av appar som underlättar ditt strategiska arbete.

Apparna utvecklas ständigt för att matcha nya behov hos våra kunder. Du ser alla aktuella appar och produkter för ArcGIS här.