Det är svårt att prata om att optimera och effektivisera organisationen utan att snabbt komma in på behov av ökad samverkan, informationsdelning och gemensam lägesbild. Att ha koll på läget och kunna fatta bra beslut utifrån relevanta underlag kräver i slutändan en uppdaterad översikt på både bredden och djupet.

Det är alltså inte minst när det finns ett behov av översikt som ArcGIS levererar ett stort och unikt värde till en organisation. Och vilken verksamhet behöver inte det?

Istället för att data och information finns utspritt i olika system, silos, datorer och så vidare har ArcGIS förmågan att koppla samman allt detta och göra det tillgängligt via ett och samma gränssnitt. Vi kallar det gränssnittet för GIS-portalen.

(Observera att du alltså inte behöver flytta på befintlig data för att den ska kunna komma till verklig användning.)

Fördelar med ArcGIS-implementation i egen IT-miljö

ArcGIS finns som två grundimplementationer, vilka också kan kombineras:

  • Som ArcGIS Online i en molntjänst. Det snabbaste sättet att komma igång med ArcGIS.
  • Som ArcGIS Enterprise på egna servrar (fysiska eller virtuella), bakom egna brandväggar.

ArcGIS Enterprise kräver lite mer IT-kunskap av organisationen eftersom organisationen själv ansvarar för drift och underhåll.

Fördelarna med att implementera ArcGIS i egen IT-miljö (alltså ArcGIS Enterprise) kommer bland annat på området optimering via samverkan – där vi började det här blogginlägget – vilket sker via kraftfulla systemintegrationer.

Så kan du effektivisera organisationen med systemintegrationer

Systemintegration kanske inte låter så affärsutvecklande men den här tekniken gör att anställda kommer åt alla relevanta funktioner och därmed det data de behöver utan att behöva logga in i flera olika system eller plattformar.

Med ArcGIS Enterprise är ett enda inlogg till GIS-portalen allt som behövs.

När data och information från olika affärssystem är länkade blir de enkelt åtkomliga (för de med rätt behörigheter, såklart). Uppdateringar på ett ställe slår igenom på alla ställen som datat är kopplat samman med. Utdaterade kopior är ett minne blott. Och datat är kvalitetssäkrat.

Det förenklar och effektiviserar arbetet för användaren – och optimerar hela verksamheten.

I den här filmen får du ett exempel på hur data från flera olika system som är kopplade via ArcGIS kan visualiseras och vara tillgängliga i en och samma vy. Sker en uppdatering i något system uppdateras den informationen överallt där datat finns publicerat.

Spara tid och pengar

Sammantaget ger en sådan är hantering av och syn på data en optimerad och verkligt datadriven organisation. Där aktuella fakta gör att rätt beslut fattas snabbare. Och det innebär en vinst i både tid och pengar.