Komplettera ditt ArcGIS med FME för att kunna göra mer med verksamhetens all data. FME är nämligen ett smart sätt att spara in stora mängder tid genom att automatisera manuella och tidskrävande datahanteringsprocesser. När du väl har börjat använda FME för att lösa en process inser du snabbt att det kan användas till många fler. Utan att kostnaden blir högre.

FME (Feature Manipulation Engine) är ett verktyg för att konvertera data mellan i princip vilka olika format som helst, både dataformat och databaser. Det är en oumbärlig hjälp för dig som dagligen behöver hantera stora datamängder.

Du som mer eller mindre dagligen sliter med att sortera, konvertera, transformera, integrera eller på andra sätt hantera data administrativt har troligen inte bara timmar utan till och med dagar att vinna på att använda FME.

Vad är FME? Hur funkar FME med ArcGIS?

FME verkar under huven och bearbetar data åt dig, så du slipper sitta med manuella, tidskrävande och repetitiva uppgifter. När du låter FME sköta den administrativa datahanteringen får du mer tid till att använda datat i andra delar av ArcGIS; till analys, appar, tjänster och så vidare.

FME:s funktionalitet kan delas in enligt följande:

Integration. FME kan läsa och skriva över 450 olika dataformat, självklart även geografisk data. Det gör att du kan koppla ihop nära nog vilket data som helst med ett annat. Till exempel dataformat från ArcGIS, rasterdata, lidardata, BIM och Autodesk, Microsoft, Oracle, SQL Server, Adobe, samt webbtjänster av olika slag, IoT och strömmande data, sociala medier som Twitter, Instagram. Och mycket mer.

Databearbetning. Kombinera och sätt samman data från olika system och applikationer i den struktur du önskar. Skapa nya attribut i tabeller utifrån andra. Validera data så att det inte innehåller några felaktigheter. På så vis får du åtkomst till uppdaterat och kvalitetssäkrat data. Analysera det och få ut ännu mer värdefull information.

Automatiserar. Det är i och med automatiseringen som de verkligt stora nyttorna visar sig och du sparar både tid och pengar. Starta processer automatiskt med olika typer av händelser: schemalagd import, export eller backup varje natt; när en fil hamnar i en katalog; när en användare läggs till; när en annan process går fel, och så vidare. Dessutom: När processer automatiseras blir tillgången till relevant data större. Mer information används av fler. Det bidrar till ökad kunskap och ytterligare effektivitet i hela organisationen.

FME kvalitetssäkrar dina data

En alltjämt viktig aspekt av data är att säkerställa att den är korrekt och uppdaterad. De som använder data vill ju känna sig trygga med att de jobbar med data och information som stämmer.

FME validerar data, ta bort felkällor och manuella misstag, rensar upp, uppdaterar och ser till att korrekt data är tillgänglig för rätt personer, processer och applikationer.

Lär dig mer om FME

FME är en fristående produkt som du integrerar med ditt befintliga ArcGIS. Se mer i den här korta filmen om vad FME kan hjälpa dig med: