Bra kartor och kartprodukter kräver bra data att bygga upp kartan ifrån. Men det är inte alltid lätt att veta var data finns som också får användas. Här går jag igenom var du hittar öppna geodata och hur du gör för att använda det i ArcGIS.

En av de absolut vanligaste frågorna jag får, framförallt när jag håller kurs, är hur man kan hitta öppen geodata och hur man sen använder den i sitt ArcGIS, vare sig det är ArcGIS Pro eller ArcGIS Online. Således följer nu en guide till några resurser för öppen geodata, samt till hur du konsumerar olika dataformat i olika delar av vår plattform.

Källor där du hittar öppna geodata

1. Lantmäteriet delar generöst med sig

Till Lantmäteriet

Här finns bland annat Vägkartan, Översiktskartan och Terrängkartan i vektorformat utöver historiska ortofoton och annat.

Lantmäteriets öppna geodata ligger under den öppna datalicensen Creative Commons, CC0, vilket betyder att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på det. Det är med andra ord är en fantastisk resurs.

Öppna geodata hos Lantmäteriet

Lantmäteriet erbjuder flera användbara öppna geodata.

2. Statistiska Centralbyrån, SCB, delar öppna geodata om du anger dem som källa

Till Statistiska Centralbyrån

Även det öppna data som tillhandahålls utav SCB är tillgängligt för vem som helst att ladda ner och använda med förbehållet att du anger Statistiska Centralbyrån som källa.

Utöver mängder av statistisk data som kan användas med vektorer genom föreningar så finns här också redan vektoriserad geodata. Bland annat kan du hitta deras Demografiska statistikområden, diverse dataset över avgränsningar av koncentrerad bebyggelse, data över förskolor samt myndighets- och kommunkontor och mer.

Öppna data från SCB

Använd gärna öppna geodata från SCB, kom bara ihåg källhänvisningen.

3. Geodataportalen samlar data från flera olika håll

Till Geodataportalen

Lantmäteriet förvaltar också något som kallas Geodataportalen, vilket är en tjänst som samlar geodata från flera olika organisationer och myndigheter på en och samma plats. Allt data som hanteras på den portalen är inte nedladdningsbart, men det är lätt att filtrera ut det som är det.

På Geodataportalen ser vi bland annat data från SMHI, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Data från Geodataportalen

Filtrera ut det nedladdningsbart data på Geodataportalen.

4. Copernicus tillhandahåller marktäckeskarta över hela Europa

Till Copernicus

Copernicus tillhandahåller och driftar ett dataset som heter Corine Land Cover vilket består av enormt detaljerad marktäckesdata över hela Europa, inklusive Sverige. Data från så långt bak som 1990 finns, med den senaste uppdateringen från 2018.

Marktäckekarta från Copernicus

Ladda ner marktäckeskartan Corine Land Cover från Copernicus.

5. Project Linework har koll på de globala gränserna

Till Project Linework

En av mina absoluta favoritresurser är Project Linework. Det är en uppsättning öppna dataset med globala gränser, utformade på en mängd olika, kreativa sätt. Var noga med att kreditera både projektet och den enskilda författaren om du använder detta data, allting är digitaliserat för hand.

Gränser hos Project Linework

Min favorit hos Project Linework är Moriarty Hand.

Så använder du ditt nedladdade öppna geodata

I ArcGIS Pro

När du har laddat ner ditt data har det troligtvis hamnat bland dina Nedladdningar eller Hämtade filer som en zippad mapp. Kopiera över mappen till lämplig plats, och extrahera den – ”zippa upp”. Öppna sedan upp ditt ArcGIS Pro-projekt och välj Add Data. Leta upp din mapp. Om ditt data var i shapeformat ser du nu ett dataset med samma namn som mappen, sportande en grön ikon. Välj den och klicka OK.

Använd öppna data i ArcGIS Pro

Så här ser filen ut som du ska lägga till i ArcGIS Pro. Döp om den till ett mer passande namn.

Nu är det fritt fram att använda datat på vanligt vis, men jag rekommenderar att du konverterar datasetet till en så kallad geoobjektklass. Så här enkelt gör du konverteringen.

På ArcGIS Online

Om du initialt har öppnat och använt datasetet i ArcGIS Pro, men nu vill använda det på ArcGIS Online, så är det enklast att publicera datat som en driftad tjänst. Se till att du är inloggad gentemot din portal och högerklicka sedan på lagret. Därifrån väljer du Sharing > Share as Web Layer. Fyll i metadatat och publicera sedan lagret.

Publicera geodata som driftad tjänst i ArcGIS Online

Publicera ditt data som driftad tjänst om du först har använt det i ArcGIS Pro.

Om du inte använder ArcGIS Pro är det dock ingen fara. En shapefil går att ladda upp som den är på ArcGIS Online. Klicka dig in på ditt innehåll på ArcGIS Online, och välj Add item/Lägg till objekt. Klicka Från din dator och i dialogfönstret som öppnas klickar du Choose file och letar reda på den zippade filen du laddade hem. Ange lite metadata, och sen är det bara att ladda upp.

Ladda upp zippad fil till ArcGIS Online

Om du inte använder ArcGIS Pro laddar du istället upp din zippade mapp direkt till ArcGIS Online.