ArcGIS är inte bara ett välbekant geografiskt informationssystem för en mängd GIS-experter. ArcGIS kompletterar också andra system, tack vare sin förmåga att kunna läsa nästan all slags data. Det här skapar möjligheter i en bredd av branscher, till exempel inom facility management, som kämpar med att få kontroll på, överblick av och tillgång till sitt data.

Du som känner till ArcGIS sedan tidigare vet att plattformen med alla sina tillämpningar, appar och karttjänster är en fena på att hantera geografiskt data, skapa kartor och på olika sätt dra nytta av platsen. Eftersom ArcGIS ju kan läsa nästan all slags data, utöver det spatiala.

Och det är just den här egenskapen – att kunna prata så många dataspråk – som innebär att ArcGIS också kan utgöra ett kompetent och kompletterande nav som hjälper din organisation att få kvalitetssäker kontroll på, en gemensam överblick av och enkel tillgång till nära nog allt ert affärsdata.

ArcGIS kompletterar system inom facility management

Fastighetsbranschen med facility management är till exempel inte en klassisk GIS-bransch men har ändå mycket att vinna på att utnyttja ArcGIS som länken mellan befintliga system, datakällor och webbaserade tjänster.

Med ArcGIS kan du skapa digitala vyer där du går från en total översikt och ser placeringen av alla dina fastigheter, samtidigt som du kan zooma in inte bara på specifika byggnader i 2D utan även zooma in på byggnader i 3D. Och eftersom att ArcGIS stödjer BIM kan du till och med gå in i byggnaderna för att se en enskild kran, golvlist eller andra objekt.

Interaktiva kartor ger översikt inom facility management

Från fågelperspektivet och in i byggnaden för att ta reda på detaljer. Det är en mängd skiftande data som samsas i de här interaktiva visualiseringarna men ArcGIS kan läsa och hantera dem alla.

Data från olika källor länkas samman och visualiseras i ArcGIS

Olika ArcGIS-produkter och -appar hjälper dig att visualisera och ajourhålla det här på olika sätt. I en exempeldemo visar jag och min kollega hur resultatet kan se ut i olika sammanhang. Lite grovt kan man säga att de viktigaste ingående komponenterna i demon är dessa:

  • Interaktiv, digital karta
  • Byggnadsmodell
  • 3D-vy
  • Tabulär data

Dessa olika komponenter kan finnas skapade och sparade inom ArcGIS eller helt i andra system. Det spelar ingen större roll, med ArcGIS länkar du samman och visualiserar dem i en gemensam vy. Det du ser i demon är bara några exempel.

Det här är en unik förmåga och lär du dig bara att dra nytta av ArcGIS breda och djupa förmåga att hantera olika slags data – på fler sätt än bara de geografiskt mer uppenbara – finns så mycket mer som plattformen kan bidra med för att optimera din verksamhet.