En arbetsprocess har gått från en timme till en minut i tidsåtgång. En annan garanterar att Folkhälsomyndigheten kan publicera aktuell pandemistatistik för svenska folket enligt ett givet schema. Det finns nästan inga gränser för vilka processer du kan effektivisera och förenkla genom att automatisera med FME.

FME hjälper dig att hantera data smart och automatiserat och till viss del har du nog redan koll på en del områden där FME kan stötta upp ditt dagliga arbete i ArcGIS. Men troligen har du fler uppgifter där FME också kan avlasta och göra det enklare för dig att verkligen dra full nytta av allt värde som finns i data.

En timme blir en minut när SVOA väljer att automatisera med FME

Stockholm vatten och avfall (SVOA) använder sig av FME för att lösa en mängd olika uppgifter. Tänk dig att till exempel att en entreprenör behöver ledningsinformation inom ett specifikt kartutsnitt. Hon eller han beställer då det via en tjänst på Stockholm vatten och avfalls webbsida.

Tidigare var det här en process som krävde att en utpekad person manuellt samlade ihop materialet med olika kartlager, shapefiler och annat innan det kunde skickas.

Det var en process som kunde ta uppåt en timme. Numer hanterar FME automatiskt den inkomna förfrågan och levererar resultatet inom någon minut.

Det är en rejäl tidsbesparing, i synnerhet då sådana här beställningar kan komma in flera gånger om dagen, och gör det möjligt att låta viktig GIS-kompetens användas till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

FME publicerar pandemidata i rätt tid i Folkhälsomyndighetens tjänst

Ett annat aktuellt exempel handlar om Folkhälsomyndigheten som i dessa pandemitider behöver ha ett tillförlitligt sätt att återkommande informera befolkningen om nuläget. Folkhälsomyndigheten använder en interaktiv och datadriven dashboard, byggd i den webbaserade applikationen ArcGIS Experience Builder, för att visualisera statistiken.

Men det är FME som tar emot och sammanställer den statistik samtliga regioner löpande rapporterar in. Enligt ett fastställt schema uppdatera sedan FME dashboarden exakt när Folkhälsomyndigheten vill det.

Folkhälsomyndigheten har interaktiv dashboard byggd i ArcGIS Experience Builder

Stillbild av Folkhälsomyndighetens interaktiva dashboard. Se den senaste här.

Fler processer där det förenklar att automatisera med FME

Det vi har sett hittills är att FME kan användas för att optimera nedladdningstjänster och för att importera och schemalägga publiceringen av data. Det är såklart inte allt. FME kan också nyttjas för att till exempel:

  • Exportera data mellan olika system; löpande, enligt ett givet schema eller baserat på vissa händelser. Det här är särskilt viktigt i sammanhang där flera olika verksamheter behöver ha koll på var tillgångar och resurser finns som tillhör någon annans verksamhetsområde men som ändå påverkar det egna projektet.
  • Validera att data som laddas upp till en tjänst lever upp till uppsatta krav och regler, innan den skickas vidare till exempelvis ArcGIS och där visualiseras på en karta eller används i en karttjänst eller -app på annat sätt.
  • På ett automatiserat sätt integrera olika system med varandra för att till exempel för utföra geografiska analyser och presentera resultatet på önskat sätt. Till exempel på det vis Uppsala kommun utför analyser i ArcGIS Insights för att bidra till ökad trygghet.

Ett första litet behov av FME öppnar ögonen för många fler

Det som börjar som ett litet behov av FME inom ett avgränsat område växer snart till så mycket mer, eftersom FME är så mångsidigt. Så var det för Stockholm vatten och avfall som idag, 20 år senare, låter FME användas i digitala datahanteringsprocesser varhelst det bidrar till effektivisering.

Så om du har identifierat ett litet behov idag är det sannolikt bara början till en smartare och säkrare datahantering i alla led.