När själva kartan eller din analys inte lyckas förmedla hela bilden finns applikationer i ArcGIS som hjälper dig att skapa interaktiva och proffsiga rapporter, planer, analyser, presentationer och annat som förklarar ämnet pedagogiskt och lättbegripligt. Och det bästa av allt – det är appar du som har ArcGIS i organisationen redan har tillgång till.

Du är inte ensam om att behöva förklara eller förmedla ett viktigt ämne samtidigt som du känner att själva huvudbudskapet kanske inte framgår tillräckligt tydligt utan lätt försvinner i kartan, statistiken eller annat.

Gemensamma utmaningar med att informera smidigare

Generellt kan vi, oavsett bransch, se tre områden med återkommande behov av smidigare lösningar. Dessa uttrycker sig i form av att behöva kunna:

  1. Tillhandahålla lättförståelig information om aktuella händelser, status och nuläge. Det vill säga kunna förmedla analysresultat, insikter, planer och råd till kollegor, chefer och beslutsfattare samt externa intressenter, så att dessa förstår.
  2. Enkelt dela sina resultat. Att kunna använda kommunikationskanaler som är lika enkla att jobba i och att dela ifrån som de är för mottagaren att konsumera och läsa. Kanske ska det även vara möjligt att interagera med läsaren i kanalen.
  3. Erbjuda ett bättre informationsflöde. När aktuell information kan flöda i rätt tid och hålla intressenter uppdaterade kan rätt beslut fattas i rätt tid. Det leder till minskat krångel, färre flaskhalsar och generella förbättringar i övrigt.

Skapa proffsiga rapporter och kommunicera olika resultat

De tre apparna ArcGIS StoryMaps, ArcGIS Dashboards och ArcGIS for Power BI täcker på olika sätt alla tre nämnda behov. Läs mer om styrkorna med varje app här.

Oavsett vilken app som passar dina informationsbehov bäst kommer du med nämnda appar uppleva hur enkelt det är att:

  • Omvandla komplex information till visualiseringar och interaktiva presentationer som användaren tycker är enkla att förstå.
  • Presentera informationen på ett pedagogiskt och proffsigt sätt, utan att behöva en stor budget, ta hjälp av ett designteam eller liknande.
  • Kombinera styrkorna med de tre ArcGIS-apparna och bädda in i varandra i vissa lägen. Till exempel kan en dashboard med fördel bäddas in i en story map.
  • Dela informationen så att den är lätt att läsa på alla slags enheter och skärmstorlekar.

Karta i Power BI

Så här kan det se ut när du adderat en karta i Microsoft Power BI, med pluginet ArcGIS for Power BI. Se mer i den här kortfilmen. Du kan även se en kortfilm om ArcGIS Dashboards och en om ArcGIS StoryMaps.

Utbilda dig och dina kollegor

ArcGIS StoryMaps, ArcGIS Dashboards och ArcGIS for Power BI är lätta att använda och att lära sig men det kan ofta vara svårt att prioritera tid för självstudier.

Om du och dina kollegor av den anledningen, eller av andra skäl, vill få en kickstart så har vi skapat ett workshopupplägg där vi utifrån dina och din verksamhets behov ger er grunderna och hjälper er att komma igång på bästa sätt. Läs mer här eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!