Det finns några grundläggande metoder, eller steg, att följa som hjälper dig att skapa och konfigurera en riktigt bra karta i ArcGIS. En bra karta innebär att användaren direkt förstår vad kartan kan användas till och vilken information kartan kan förmedla. Du som håller på att lära dig skapa kartor eller vill förbättra dina kartor – se hit.

För att kunna skapa en karta som verkligen förmedlar det du vill att den ska säga behöver du ha koll på vem slutanvändaren, publiken eller målgruppen är.

Utan att veta vilken information dina mottagare behöver, vilka enheter de använder för att titta på eller interagera med kartan och så vidare, blir det svårt att göra ett målgruppsanpassat arbete. Så se först och främst till att du har så bra koll på dina slutanvändare som möjligt.

När du har det är det dags att sätta igång med själva kartan. I den här artikeln utgår vi ifrån att skapa en karta i den nya kartvisaren som kom våren 2020.

Tre steg för att skapa en bra karta

1. Visualisera datat

Hur du väljer att visualisera datat på kartan spelar stor roll för hur den uppfattas och blir förstådd.

  • Välj mellan flera olika stilar med smart mapping. De olika stilarna hjälper till att beskriva vad kartan handlar om på flera sätt. I kartvisaren Map Viewer finns många möjliga kombinationer för att designa data, till exempel utifrån plats, typ av data, attribut, kategorier eller annat.
  • Blandningslager, layer blending, är en relativt ny funktion i kartvisaren. Den gör det möjligt att på olika sätt kombinera till exempel en terrängskugga med en bakgrundskarta, för att skapa mer liv i en annars platt bakgrund.
  • Med synligt skalinternvall, visible ranges, definierar du på vilka skalor ett lager ska visas i en karta. I vissa skalor behövs till exempel inte ett visst lager, kanske för att det är för utzoomat eller inzoomat.
  • Använd klustring för att visuellt slå samman och presentera en större mängd geoobjekt inom ett visst område, utan att behöva rita upp varje individuellt objekt.

Om du visualiserat ditt data med din målgrupp i åtanke kommer slutanvändarna redan i det här läget ha fått en bra förståelse för kartans syfte.

Använd till exempel klustring för att skapa en bra i ArcGISkarta

Klustring är en bra metod för att undvika onödig röra och istället skapa tydlighet i kartan.

2. Lägg tid på att redigera attributen

Nästa typ av objekt vi ska titta på för att skapa en bra karta är dess attribut.

  • Ett bra sätt att visa attribut är genom att konfigurera popup-rutorna. Popuperna kan visualisera attribut i ett geoobjektlager på flera sätt: i form av en lista, skräddarsytt med hjälp av en textredigerare, med ett diagram samt även visa bilagor, som bilder. Välj mellan olika verktyg för att konfigurera hur attribut i en popup ska se ut. Det går även bra att använda Arcade för att göra dina popuper mer ändamålsenliga.
  • Definiera olika filter i kartan, baserat på ett uttryck, för att begränsa vilka geoobjekt som ska visas. Även om mer information finns kan det blir för rörigt att visa allt så se till att bara det som är verkligt relevant syns.
  • Jobba med etiketter för att snabbt ge information om viktiga platser på kartan som du vill att användaren ska uppfatta. Anpassa etiketterna efter det synliga skalintervallet.

Textredigeraren kan hjälpa dig att skapa en bra karta

Med textredigeraren kan du göra vissa förbättringar av popuprutan.

3. Gör det enkelt att använda och navigera i kartan

När du har kommit så här långt är det dags att se till att användaren kan interagera smidigt med kartan.

  • Bokmärken är en genväg som direkt tar användaren till utvalda platser på din karta.
  • Om du har temporaldata, data som visar förändring över tid, i din karta är det nu du bestämmer hur förändringen ska visualiseras.
  • Välj en bakgrundskarta som gör att datat, informationen och det du vill förmedla med kartan verkligen syns. I ArcGIS Online finns flera olika bakgrundskartor att välja mellan. Om du har en vektorbaserad bakgrundskarta kan du dessutom skräddarsy den med verktyget vector tile style editor.

Bokmärken gör det enklare att navigera i en karta

Välj ut bokmärken, då blir det lättare för användaren att zooma in till delar av kartan du tycker är viktigare än andra.

Se demo som visar hur du skapar en bra karta

Vill du se mer om hur det här går till rekommenderar jag att du kollar på följande demo. Börja titta cirka 4.30 minuter in och sedan följande 12 minuter: