Vi översköljs av data idag. Därför är det en vinnande strategi att bara låta data som är verkligt relevant vara tillgängligt för användaren. Dessutom bidrar det till en ökad säkerhet att på detaljnivå kunna bestämma hur data delas – och inte. Med ArcGIS Enterprise som grund finns goda anledningar att komplettera och effektivisera med security.manager, det professionella verktyget för datadelning.

ArcGIS-plattformen erbjuder närmast oändliga möjligheter att jobba med olika slags data, och kan skalas om eller skalas upp i takt med att behoven växlar eller växer. Däremot är det en utmaning att dela allt detta data på ett effektivt sätt. Och ju större eller mer komplex organisation, eller ju känsligare data, desto viktigare att optimera vilka data som delas till vem.

Det kan handla om organisationer som behöver:

  • Säkerställa att rätt person får tillgång till rätt data, till exempel baserat på en roll eller visst ansvar, ett projekt eller ett begränsat geografiskt område.
  • Uppfylla säkerhetskrav för hur data och information får delas.
  • Optimera processer för att hantera användarbehörigheter och andra typer av repetitiva administrativa uppgifter, så att mer tid kan läggas på andra uppgifter.

Effektivisera med security.manager i ArcGIS Enterprise

Med security.manager implementerat i ArcGIS Enterprise detaljstyr GIS-organisationen hur data delas till användare, rätt och tillräckligt i alla lägen. Användaren kan jobba effektivare när hon eller han inte behöver sortera bland irrelevant data och GIS-administratören får mer tid över till mer kvalificerade uppgifter när denna inte behöver skapa ny karttjänster och -appar vid varje användarförfrågan.

Det security.manager tillhandahåller är möjligheten att filtrera all slags data ner i beståndsdelar. I GIS-världen pratar vi om objektnivå med till exempel kartlager, attribut och ett visst geografisk område. Dessa data delas sedan till användargrupper som sätts upp i ArcGIS-portalen.

Filtrera data på detaljnivå i security.manager

Med security.manager implementerat i ArcGIS Enterprise kan data filtreras och delas ner på objektnivå. På så vis behövs bara en karttjänst för ett visst dataset.

Med security.manager behövs bara en karttjänst för ett dataset

Utan security.manager behöver en GIS-administratör skapa separata karttjänster för att dela utvalda delar av data i ett dataset rätt, baserat på användargruppernas olika behov. Antalet karttjänster kan då lätt blir tio, tjugo, femtio eller fler.

Med security.manager, där det alltså är möjligt att filtrera på detaljnivå, behövs bara en karttjänst för att säkert och kontrollerat dela relevant data ur samma dataset. Och det är enkelt att sätta upp regler som styr dessa filtreringar. Oavsett hur många användare det handlar om. Det förenklar administrationen och sparar tid.