Allt fler kunder som startat upp med ArcGIS Online inser vinsterna med att tillgängliggöra GIS:et än mer i organisationen. Och då är det dags att börja kika på nästa steg: att implementera och uppgradera till ArcGIS Enterprise, som ger full valfrihet och kontroll över det egna GIS:et.

Känner du igen dig i att det börjar snackas allt mer om GIS i verksamheten? Att alltfler kollegor begär allt mer stöd, resurser, data, information, kartor, karttjänster och annat som kan kopplas till GIS:et? Då är du inte ensam.

Hos de av våra kunder som startat sin GIS-resa med att investera i ArcGIS Online märker vi av just detta. Ett ökat tryck av att alltfler vill ha tillgång till alltmer.

Valfrihet och kontroll viktigt för att uppgradera till ArcGIS Enterprise

En gemensam aspekt hos alla våra kunder som upplever detta och som börjat med ArcGIS Online är viljan och beredskapen att nu skaffa sig full kontroll och valfrihet över sitt data. För med ArcGIS Enterprise väljer du själv var GIS:et ska implementeras: på exakt vilka servrar eller i vilken molnlösning till exempel. Många kunder vill hålla detta helt inom landets gränser.

Med ArcGIS Online, som är en Software as a Service (Saas), behövs ingen installation och förvaltandet är redan omhändertaget. Med ArcGIS Enterprise, som istället installeras på egna valda servrar (on-premise), behöver din organisation ansvara för detta själva (men vi kan självklart hjälpa till).

ArcGIS Online är fantastiskt för de som börjar sin GIS-resa. ArcGIS Enterprise är toppen att växla upp till i takt med att behoven ökar.

Mer kostnadseffektivt att dela mycket till många med ArcGIS Enterprise

Utöver önskan att få full valfrihet och kontroll inser fler och fler också andra fördelar med att byta upp till ArcGIS Enterprise från enbart ArcGIS Online:

  • När antalet användare som behöver rättigheter att läsa data blir större och större blir det mer kostnadseffektivt med en ArcGIS Enterprise-lösning eftersom den typen av användare blir obegränsat. Med ArcGIS Online innebär varje enskild användare en kostnad.
  • När behovet av att dela och distribuera data och information växer blir det även här mer kostnadseffektivt med ArcGIS Enterprise eftersom mängden data som kan distribueras blir obegränsat, till skillnad från ArcGIS Online där lagringsutrymmet kan bli en kostnad.

Dessutom vill jag gärna lyfta möjligheten att ansluta dina geografiska data till interna affärssystem och register för ytterligare analysmöjligheter i realtid. Läs mer här.

Hör gärna av dig till oss om du vill prata om möjligheterna för din organisation att växla upp till ArcGIS Enterprise.