Alla femtiotalet samebyar i Sverige behöver kunna kontrollera sitt eget data. Samtidigt behöver Sametinget ett centraliserat och säkert GIS-system för att kunna utföra sitt regeringsuppdrag om att stötta samernas verksamheter effektivt. Därför väljer Sametinget att implementera security.manager i ArcGIS.

– Det är helt avgörande att varje sameby känner att deras egna data sitter lika säkert som i ett bankvalv. Det här är det enda sättet att göra det på och samtidigt ge samebyarna tillgång till ett modernt GIS. De har ingen möjlighet att investera i det här själva, säger Peter Benson, GIS-samordnare på Sametinget.

På Sametinget står man just nu mitt i ett arbete att implementera ArcGIS on premise, det vill säga ArcGIS Enterprise, tillsammans med datahanteringsverktyget security.manager från con.terra.

Peter Benson, Sametinget

Peter Benson är GIS-samordnare på Sametinget.

Effektiv lösning med security.manager i ArcGIS

Sametinget har som regeringsuppdrag att ”verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur”.

Målet med det här GIS-projektet är få på plats en centraliserad, datasäker och effektiv GIS-lösning som på ett effektivt sätt hämtar in data från alla anslutna samebyar. Samtidigt som varje sameby har full kontroll över sitt data.

En sameby kan jämföras med egentligen vilken affärsverksamhet som helst, och som vilken sådan som helst är det självklart att vilja kunna kontrollera sina affärsdata fullt ut.

Med security.manager i ArcGIS styr varje sameby över sitt data

Verktyget security.manager gör det möjligt att filtrera data i en karttjänst ner på objektnivå. Organisationer som implementerar security.manager som en del av ArcGIS kan på så vis styra i detalj vilket data som delas till vem.

Istället för att behöva skapa en karttjänst för varje användargrupps unika behov räcker det med att skapa en tjänst och sedan filtrera dess data. Vissa användare med en viss roll eller inom ett projekt kan ha rättigheter att se delar av ett dataset med vissa attribut eller inom ett visst geografiskt område. Andra kanske även kan redigera eller lägga till nytt data, till exempel.

För Sametinget innebär implementationen av security.manager i ArcGIS Enterprise att de bara behöver en karttjänst, inte en för varje sameby, för att utföra samma saker.

Samebykarta

Samebyarna i Sverige sträcker sig tillsammans över ett stort område.

Autentiserar inlogg till security.manager med BankID

Dessutom insåg Sametinget under utvecklingsarbetet att de behövde hitta en effektiv metod att hantera alla användare. Med 51 samebyar och otaliga medlemmar i varje sameby skulle den administrativa bördan annars bli för stor.

Svaret blev att bygga upp ett inloggningsförfarande där varje samebyordförande kan autentisera sig själv och sin sameby via BankID för att sedan, enkelt förklarat, lägga till egna medlemmar i en eller flera användargrupper. Grupperna är kopplade till regler i security.manager som talar om hur data får hanteras och distribueras. En ny medlem får på så vis direkt tillgång till rätt data – och bara sådan data som tillhör den egna samebyn.

Samebyarna har varit väldigt tydliga med att om man ska göra detta måste det ske med hög och god grad av sekretess. Bara den sameby som lägger dit data ska kunna se det.

Under början 2022 ska tester av systemet göras för att sedan låta det gå över i skarp drift.