Funderar du på varför det tjatas om att byta från shapefil till geodatabas? Då ska du läsa vidare för här förklarar vi varför geodatabasen är bättre än shapefilen, och hjälper dig att sätta igång med transformationen själv.

Med över 30 år på nacken har shapefilen varit med länge. Många som arbetar med GIS växer in i sin GIS-karriär i tron att shapefilen är en slags generell standard men det stämmer inte. Såväl shapefilen som geodatabasen, som är det nya sättet att jobba med geografiska data och den metod vi alltså varmt förespråkar, är skapade av Esri.

Därför är geodatabasen bättre än shapefilen

Det finns flera goda skäl för att du ska transformera dina shapefiler till geoobjektklasser som kan användas i geodatabaser.

Jag har samlat ihop ett antal anledningar som jag hoppas ska göra det tydligt varför du absolut bör byta bort shapefilen och börja jobba med geodatabaser istället:

  1. Fler förmågor i samma fil. I geodatabasen kan du lagra ett flertal geoobjektklasser med punkter, linjer och polygoner i en och samma fil. I en shapefil kan du endast lagra en typ (punkter, linjer eller polygoner) per fil. Geodatabasen stöder dessutom dataset och topologier, och du kan även lagra raster i geodatabasen.
  2. Fler kan redigera samma fil. Med geoobjektklasser lagrade i en filgeodatabas är det möjligt att ha fler än en användare som redigerar samtidigt förutsatt att de redigerar i olika dataset, geoobjektklasser eller tabeller. I en versionerad Enterprise-geodatabas kan dessutom redigeringar göras av flera användare i en och samma geoobjektklass eller tabell, samtidigt.
  3. Kontrollera dataanvändandet. För att kontrollera hur andra användare använder data som du skickar till dem i en filgeodatabas kan du ansöka om en licens på filgeodatabasen innan du ger dem den. Då avgör du hur länge användaren kan använda ett visst data och bestämmer om de ska tillåtas exportera geoobjektklasser från filgeodatabasen.
  4. Skapa relationer och standardisera. Du kan använda dig av relationer i en geodatabas och skapa en databasmodell med relationer, subtyper, domäner och vyer. Då kan du ”standardisera” hur organisationen lagrar data och på så sätt få ökad datakvalitet och integritet.
  5. Betydligt mindre filstorlek. Filstorleken på en filgeodatabas är cirka en tredjedel av shapeformatet.
  6. Lagra större datamängder. Shapefilen kan inte vara större än 2 MB medan geodatabasen kan vara så stor som disken tillåter. Det gör att du kan lagra större datamängder i geodatabasen än i shapefilen.

Tre kortfilmer hjälper dig att transformera från shapefil till geodatabas

Jag hoppas du fått en tydligare insikt i varför geodatabasen är bättre än shapefilen och varför jag och mina kollegor så gärna ser att du transformerar till moderna geoobjektklasser och börjar jobba med geodatabaser istället, och lämnar shapefilen bakom dig.

Kika gärna på dessa korta instruktionsfilmer, som visar hur du går till väga:

Säkerställ datakvalitén med geodatabasen

Se demo från ArcGIS Användardagar 2022 om hur du kan säkerställa datakvalitén och dataintegriteten. Presentationen är cirka 15 minuter lång och länken ska ta dig rätt direkt, skrolla annars in 18:52 minuter i inspelningen.