Med ArcGIS Enterprise 10.9.1 får du flera uppdateringar och förbättringar i hela plattformen men även nya funktioner för bland annat datahantering och administration. Den långsiktiga supportversion bygger på det som introducerades i ArcGIS Enterprise 10.9. Nedan finner du de viktigaste förbättringarna för ArcGIS Enterprise 10.9.1. Häng med!

ArcGIS Enterprise portal

Nya Map Viewern

Den nya Map Viewern, tidigare benämnd Map Viewer Beta, introducerades förra året. Med den senaste releasen av ArcGIS Enterprise kommer den nya Map Viewern att vara förinstallerad. Kartvisaren har även ett förbättrat gränssnitt, med ytterligare olika stöd för lager. Du kommer fortfarande ha tillgång till den klassiska kartvisaren och kan ställa in antingen den nya kartvisaren eller den klassiska kartvisaren som standard för din organisation.

Lägg till medlemmar enklare via CSV-fil

Som administratör behöver du inte längre ägna tid åt att kontrollera om CSV-filen är korrekt och innehåller alla nödvändiga fält när du skall lägga till nya medlemmar. Enterpriseportalen inkluderar nu möjligheten att ladda ner en CSV-fil för att fungera som mall när man lägger till medlemmar. Det betyder att den kommer redan ifylld, på det språk som anges i portalen, vilket gör det mycket lättare för dig att lägga till nya medlemmar.

Nya redigeringsmöjligheter för hemsidan

En ny redigeringsupplevelse för hemsidan har lagts till i ArcGIS Enterprise 10.9 där du nu kan använda flera färg- och typografialternativ. Dessa alternativ låter dig välja och tillämpa olika färger och teckensnitt. För mer information om detta, se avsnittet Konfigurera startsida i produktdokumentationen.

Ytterligare stöd för distribuerat samarbete

ArcGIS Enterprise 10.9.1-organisationer på Windows eller Linux stöder nu distribuerat samarbete med ArcGIS Enterprise för Kubernetes 10.9.1, antingen som gäst eller värd.

Innehåll- och datahantering

Stöd för molndatalager

Möjligheten att konsumera data från molndatalager är något många har efterfrågat. ArcGIS Pro 2.9 och ArcGIS Enterprise 10.9.1 inkluderar stöd för det. I ArcGIS Pro kan man koppla upp sig mot Amazon Redshift, Google BigQuery eller Snowflake. Data kan konsumeras direkt från molnets datalager, som ett lager (query layer) eller genom dynamisk klustring (feature binning). För mer information om vad du kan göra med molndatalager i ArcGIS Pro, läs mer i produktdokumentationen.

Från ArcGIS Pro kan data från molndatalagret delas som ett kartbildlager (map image layer) i ArcGIS Enterprise. Molndatalagret måste vara registrerat i ArcGIS Enterprise. När det väl har registrerats kan kartbildslagret publiceras på driftservern (hosting server). Denna karttjänst kan publiceras på tre sätt:

  1. Tillgång till data direkt. Detta innebär att data kommer att nås direkt i molnets datalager. Detta kan bli kostsamt och rekommenderas inte om du inte har ett specifikt arbetsflöde som kräver detta.
  2. Ögonblicksbild. Detta innebär att när kartbildlagret publiceras kopieras data till ArcGIS Data Stores relationsdatabas. Det är bara en tjänst som refererar till data i ArcGIS Data Store. Uppgifterna kan uppdateras på begäran via Enterpriseportalen.
  3. Materialiserad vy. Detta innebär att data kommer att nås direkt i molndatalagret men, till skillnad från att få åtkomst till data direkt, kommer det bara att uppdateras beroende på hur anslutningen till molndatalagret är konfigurerad.

Ny funktionalitet för att lägga till innehåll

Det finns nya funktioner för att lägga till innehåll. Du finner dessa på Innehållssidan (Content page), genom vyerna ”Nytt objekt” (New Item) och Skapa app (Create app). Genom att klicka på Nytt objekt kommer du att se ett nytt gränssnitt, där du på ett mer intuitivt sett kan ladda upp data från filbaserade objekt som shapefiler och CSV-filer, via URL:er som refererar till lager som redan finns på webben och på fler olika sätt. Du kommer också finna att det numera finns dra-och-släpp-funktionalitet, så att du kan lägga till innehåll direkt från ditt skrivbord.

Om du klickar på Skapa app visas alla applikationer du har tillgång till. Här kommer du också att se en ny applikation, Instant Apps som låter dig bygga appar med hjälp av expresskonfigurering i fyra enkla steg. Listan över applikationer som du ser här beror på vilken roll du har inom organisationen och eventuella tilläggslicenser som tilldelats dig.

Är du nyfiken på att veta mer om den nya användarupplevelsen för att lägga till innehåll? Läs den här bloggen.

Google Cloud support

Den senaste versionen av ArcGIS Enterprise innehåller många nya funktioner relaterade till Google Cloud-support. ArcGIS Enterprise stöder nu Google Cloud SQL för PostgreSQL och Google Cloud SQL för SQL Server. Det finns också stöd för Googles molnlagring för cachning och bildtjänstarbetsflöden image service workflows, samt stöd för molndatalagringsobjekt som kommer åt platser i Googles moln.

Administration

ArcMap-baserad publicering tas bort från ArcGIS Enterprise men migreringsstöd finns

De sista releaserna av ArcGIS Enterprise som stödjer publicering av tjänster från ArcMap är 10.9 och 10.9.1.  Om du har missat nyheten så kan du läsa mer i blogginlägget ”ArcMap-baserad publicering tas bort från ArcGIS Enterprise”. Det finns migreringsverktyg som hjälper dig att förbereda dig för framtida releaser av ArcGIS Enterprise i 10.9-releasen för att migrera dina tjänster. För mer information om verktygen, läs vidare här hur du kan komma igång.

Observera att vi även har en konsultverksamhet som gärna hjälper dig med din integration, migrering, installation eller uppgradering.

E-postmeddelande vid lågt diskutrymme

Om din ArcGIS Enterprise är konfigurerad för att ta emot e-postmeddelanden från Enterpriseportalen, kommer du få ett skickat när ArcGIS Server- och ArcGIS Data Store når kritiskt lågt diskutrymme.

Dessa e-postmeddelanden kommer att gå ut dagligen när det finns mindre än 10 GB tillgängligt diskutrymme kvar. För ArcGIS Data Store kommer även ett e-postmeddelande att skickas ut till samma administratörer när datalagret sätts i skrivskyddat läge. För mer information om hur du konfigurerar e-postinställningar, se ArcGIS Enterprise-dokumentationen.