Om din organisation valt att på egen hand förvalta en ArcGIS-installation finns verktyg som hjälper er att identifiera såväl potentiella fel som möjliga lösningar och som dygnet runt övervakar hur systemet mår. Förvalta ArcGIS smart och effektivt med ArcGIS Monitor.

En stor fördel med att välja att implementera ArcGIS på egna servrar, det vill säga ArcGIS Enterprise, är att din organisation själv kan välja var GIS:et ska husera. Det valet innebär också att din organisation själva ansvarar för förvaltandet av systemet.

Övervaka och förvalta med ArcGIS Monitor

Vi kan såklart hjälpa till med det men i många fall vill den egna IT-avdelningen ha full kontroll av alla verksamhetssystem. Ett bra stöd är i sådana lägen ArcGIS Monitor, som övervakar hur ArcGIS-installationen mår och varnar när något inte verkar vara som det ska.

Bevakningen sträcker sig över alla nivåer av installationen, såsom relaterad hårdvara, databas och webb för att säkerställa upptid, att minnet räcker till, responstiden är tillräckligt snabb men också att användandet flyter på som det ska.

Komplettera grundinstallationen med relevanta tillägg

ArcGIS Monitor består av fyra komponenter och ett antal tillägg, vilka väljs ut baserade på din organisations behov. Ett tillägg vi rekommenderar är licenstillägget som ger fördjupad insikt i användandet, till exempel:

  • Hur många och vilka licenser har man i organisationen?
  • Hur många användare av en viss licens under en viss tidsperiod?
  • Vilka användare nyttjade en viss licens under en viss tid?

Ett annat rekommenderat tillägg är ArcSOC Optimizer som ger ett bra stöd för de som behöver hantera många tjänster, säg i storleksordningen 100+. Tillägget automatiserar min- och maxvärden för samtidig belastning, baserat på angivna kriterier, historisk data och tillgänglig kapacitet.

Se demo som förklarar mer om ArcGIS Monitor

Lär dig gärna mer om hur ArcGIS Monitor funkar via den här introduktionen:

Vill du veta ännu mer kan du också titta på den här grundligare genomgången.