För en organisation som hanterar känslig information eller har användare med behov av att se olika data kan hanteringen av karttjänster bli ett riktigt hästjobb. Med security.manager som en del av ArcGIS Enterprise blir det möjligt att på en detaljerad nivå styra olika användargruppers tillgång till data i en och samma karttjänst. NEXT 1.2 gör datadelning ännu enklare och säkrare.

Nyheter i security.manager NEXT

Den här releasen har fyra lite större nyheter som vi tar upp.

Stöd för standalone ArcGIS Server

Det är möjligt att hantera karttjänster publicerade av en ArcGIS Server som inte är federerad i ArcGIS Enterprise Portal.

WMS support

Nu kan även ArcGIS WMS-tjänster hanteras i security.manager.

Använd mer av användarens information för policies

security.manager 1.2 gör det möjligt att använda mer av användarens egenskaper än tillhörighet i portalgrupp när policies för åtkomst av karttjänsternas innehåll definieras. Det kan vara t.ex. medlemskap i ett projekt eller namn på entreprenör. Informationen kan hämtas från t.ex. AD eller en jsonfil.

Skydd mot sårbarhet i Log4j

I december upptäcktes en allvarlig sårbarhet i en Java-komponent kallad Apache Log4j, som används i många programvaror från många olika leverantörer. Log4j komponenter används även i security.manager NEXT men con terra har nu åtgärdat detta i ett nytt service pack 1.2.2.

Är du nyfiken på att veta mer om security.manager NEXT?