Det brukar heta att ”du kan göra vad som helst med ArcGIS”. Visst, precis vad som helst går ju inte. Du kan inte ställa ArcGIS vid spisen och laga en god middag, men du fattar. Det går att göra mycket mer med GIS än att bara skapa kartor. Så hur använder andra GIS? På vilket sätt kan geografiska analyser skapa nytta i olika sammanhang?

Det finns egentligen bara ett bra sätt att ta reda på hur andra använder ArcGIS och geografiska analyser, och det är att fråga dem som gör det.

Smartare ruttanalyser i ArcGIS ger tryggare äldrevård

En person som har den där härliga thinking out of the box-inställningen till GIS är Naida Mahmutovic på Eslövs kommun, som jag träffade och intervjuade för några år sedan. Hon hade gjort den något otippade kopplingen att GIS inom nätverksanalys, det vill säga ruttoptimering, borde kunna användas för att skapa en tryggare tillvaro för kommunens äldre inom vård och hemtjänst och effektivare scheman för personalen.

ArcGIS Network Analyst används för att på bästa och mest effektiva sätt leverera varor eller hämta upp barn från skolskjutsar eller någonting annat. Varför kunde man då inte göra detta med våra äldre? resonerade Naida.

Det dröjde inte länge innan man började se positiva resultat, i form av mindre stressad personal och nöjdare äldre bland annat.

Läs mer | Se film, Eslövs kommun (3 min)

Smidigare planering och säkrare projekt med geografiska analyser

Lite mer tippat är kanske hur Afry använder sig av GIS och geografiska analyser för att planera olika infrastrukturprojekt.

– Vi får bättre koll på terrängen, vad det finns för intressen och vad vi kan förvänta oss innan vi går ut fält. Det gör att planeringen går fortare, har GIS-specialist Joacim Svahn förklarat för mig.

Det är inte bara planeringen som går snabbare. Joacims kollega uppdragsledaren Stefan Eklund vittnar om att även säkerheten blir högre när digitala kartor och geografiska analyser blir en del av arbetsflödet:

– Här kan man lägga allt på varandra och sen göra en värdering av vad som är viktigast och vad man ska ta hänsyn till. Man höjer kvalitén på sina fältundersökningar. Risken för skador när man är i fält blir mindre.

Läs mer | Se film, Afry (3 min)

Testar scenarier och kommunicerar med allmänheten

Geografiska analyser är också utmärkta för att bilda sig en uppfattning om hur bra eller mindre bra olika alternativ kan vara när nya stadsdelar ska byggas eller befintliga behöver omformas. När jag pratade med Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco, sa han så här:

– Vi kan göra olika scenarier, vi kan testa olika utfall. Vi kan även kommunicera det med allmänheten och testa vad olika designer innebär för stadsplaneringen. I många av projekten finns det många känslor inblandat och det här ger oss ett underlag som kanske lite mer kvalitativt visar vad som kommer att hända.

Läs mer | Se film, Sweco (3 min)

Använd mer GIS och geografisk analys

Jag vill dessutom passa på att rekommendera dessa tips som min GIS-kollega, tillika proffs inom geografisk analys, delar med sig av.

Några bra verktyg för att ta nästa steg inom geografisk analys i ArcGIS Pro är tilläggen ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst och ArcGIS Network Analyst. Kika gärna på den här miniguiden för en snabb översikt av nämnda tre:

Snabbguide avancerad geografisk analys i ArcGIS

Du kan alltså inte laga middag med ArcGIS (tyvärr) men i alla fall förbättra äldreomsorgen, öka säkerheten i infrastrukturprojekt och bättre förstå och avgöra hur städer bör byggas. Det är rätt bra grejer ändå.