Digitaliseringen har varit på tapeten i flera år nu och mycket har hänt. Datorer och smarta telefoner har blivit standard. Vi mejlar istället för att skicka fysisk internpost. Papperskopior har skannats in och blivit digitala dokument i form av pdf:er. Men räcker det? Är det att dra verklig nytta av de tekniska möjligheter vi har idag? Som du förstår är mitt svar ”nej” på den frågan. Se till att nyttja och dela data via ArcGIS-plattformen. Det är effektivt, säkert och stöttar digitaliseringen.

Faktiskt pågår i många organisationer idag något som skulle kunna beskrivas som en rapporteringssoppa och jag vill särskilt rikta en strålkastare emot pdf:er som boven i dramat. För trots att de är digitala är de ändå fortfarande bara ett vanligt dokument.

Pdf:er skapar osäkerhet

Dessa digitala papper används ofta för informationsutbyte av något slag och skickas enkelt kors och tvärs över mejlen. Men problemet med kopior, utdaterade versioner och osäkerheten kring om just det dokument du har på din dator är det senaste kvarstår i allra högsta grad.

Det här leder till osäkerhet och i förlängningen ineffektivitet. När informationen inte riktigt går att lita på och kanske är bristfällig är det svårt att få en översikt. Samarbeten inom eller mellan organisationer blir svårare att genomföra och bibehålla.

Dela data med ArcGIS

Tänk dig istället ett scenario där alla som har behov av det har direkt tillgång till originaldata. Data som är dokumenterat aktuell och uppdaterad, där du och alla andra kan vara säkra på att informationen stämmer.

Möjligt? Absolut.

Det är precis det här som ArcGIS-plattformen grund och botten ger alla de rätta förutsättningarna för:

  • att dela och uppdatera alla slags data, kartor, presentationer och annan information säkert, smart och lättillgängligt via;
  • tjänster, appar och applikationer som ger tillgång till data via dator, smart telefon eller surfplatta;
  • till alla som behöver och ska ha rätt till det, oavsett var hon eller han befinner sig. Inom och mellan organisationer.

Dela data via ArcGIS – utnyttja plattformen hela vägen

Pdf:er i all ära, men de räcker inte när du vill digitalisera hanteringen av data, information, kartor, presentationer och så vidare hela vägen. Så släng bort dem en stund, lyft blicken och fundera på hur mycket enklare det kunde vara om rätt data är tillgängligt för rätt personer, i alla slags samarbetsformer, alltid.

Inga mer silos, utdaterade data, förvirrande dubbelkopior av information eller gamla presentationer.

Du och din organisation har redan tekniken på plats. Nu är det dags att börja nyttja den fullt ut.