Är du ny som administratör för ArcGIS Online i din organisation? Då är det här en e-kurs för dig. Under drygt två timmar får du lära dig vad du behöver tänka på för att konfigurera ArcGIS Online så att inställningar, inloggningsförfarande och mer är anpassat efter era behov.

Som administratör är det du som övergripande styr och hanterar hur ArcGIS Online ska fungera smidigt för användare i organisationen. ArcGIS Online är en av två övergripande grundläggande val för hur ArcGIS-plattformen implementeras i organisationen.

Vad du får lära dig i e-kurs om att konfigurera ArcGIS Online

I den här e-kursen lär du dig vilka olika slags inställningar som finns och hur du anpassar dem utifrån behoven i din organisation. Du får även veta hur du inkluderar kontaktinformation, adderar riktlinjer för inloggning och ställer in hur kartan som utgångspunkt ska visas, bland annat.

Målet är att du ska få kännedom om vilka inställningsmöjligheter som finns och att du sedan ska kunna justera desamma skarpt.

Rekommenderade förkunskaper

Du bör ha genomfört e-kursen ArcGIS Online Basics tidigare, eller ha införskaffat motsvarande kunskap på annat sätt. Du behöver även ha administratörsrättigheter i er ArcGIS Online.

Till e-kursen: Configuring an ArcGIS Online Organization