Tänk dig en värld där rapporter, presentationer, kartor, analyser bygger på aktuella och uppdaterade underlag. En värld där gamla dokument, dubbletter och tveksamma kopior är ett minne blott. Det är vad som finns framför dig när hela din organisation släpps in att dela data via GIS-portalen.

Kan det verkligen vara en bra idé att släppa in fler att både få tillgång till och redigera data och information? Verkligen. Det är bara genom att öppna upp för den möjligheten som din organisation kan kliva in i en fullt ut digitaliserad verklighet.

Att dela data via GIS-portalen genererar flera värden

ArcGIS-plattformen med sin portal erbjuder flera olika sätt att dela data mellan medarbetare och intressenter, olika grupperingar och team, och mellan intressenter inom och mellan organisationer. De värden detta genererar är bland annat att:

  1. Du och hela din verksamhet får tillgång till relevant information oavsett hos vilken avdelning eller organisation den bor.
  2. Den som sitter på de senaste fakta kan själv uppdatera datakällan utan omvägar, via en gemensam vy – GIS-portalen.
  3. Du kan känna dig trygg i att informationen är kvalitetssäkrad och tillförlitlig. Mindre handpåläggning, om någon, krävs innan den kan användas.
  4. Beslut fattas baserade på de mest aktuella och uppdaterade underlagen.
  5. Du eller andra kan skapa applikationer för att presentera och visualisera utvalda data så den blir lättare att ta till sig. Till exempel skapa en översiktsvy i ArcGIS Dashboards eller en interaktiv presentation i ArcGIS StoryMaps.

Det är säkert att dela data via ArcGIS

Självklart måste också säkerhetsaspekten tas på allvar när GIS-portalen för att dela data sätts upp. Det viktigaste att känna till är att ArcGIS är ett säkert och stabilt bygge som ständigt testas och utmanas för att fortsätta vara det, i molnet och i alla andra aspekter. Och där egen kompetens saknas stöttar vi upp utifrån behov.

Att använda portalen i ArcGIS för att dela data och information av olika slag över verksamhetsgränser leder till effektivare samarbeten och bättre resultat. Du, dina kollegor, chefer och samarbetspartners har alltid tillförlitlig information till hands.

Inspireras av den här snabbguiden för att se hur ArcGIS kan skapa nytta i hela din organisation:

Matris över vilka fördelar det finns med att dela data via en GIS-portal

Vill du ha hjälp att komma vidare så finns vi här för dig. Kanske är denna workshop av intresse?