En viktig uppgift för en administratör i ArcGIS Online är att ha löpande koll på vad användarna i hela organisationen gör. Därför ingår en interaktiv instrumentpanel samt flera olika slags rapporter som hjälper dig att övervaka användningen i ArcGIS Online. I den här e-kursen lär du dig hur dessa verktyg funkar så att du kan administrera ArcGIS Online proaktivt.

Under drygt två timmar får du i e-kursen Monitoring an ArcGIS Online Organization de grundläggande kunskaper du behöver för att kunna se och tolka användaraktiviteter, exportera ut rapporter och förstå hur du kan agera för att hantera ArcGIS Online på effektivast sätt så att organisationen får ut mesta möjliga av GIS:et.

Övervaka användningen i ArcGIS Online med instrumentpanel och rapporter

Två viktiga verktyg som ger dig koll är en instrumentpanel samt rapporter:

  • En interaktiv instrumentpanel ger dig en överblick av vad som sker inom organisationen under en viss tidsperiod. Instrumentpanelen är uppdelad i fem sektioner: krediter, innehåll, appar, medlemmar och grupper.
  • Det finns fyra typer av rapporter vilka fokuserar på: aktiviteter, krediter, medlemmarna respektive innehåll. Exportera ut som csv-filer om du vill analysera dem ytterligare.

Efter avslutad kurs har du lärt dig hur du gör för att övervaka användningen i ArcGIS Online, se vilka aktiviteter som sker samt hur du använder instrumentpanelen och lämpliga rapporter för att fatta kloka beslut framåt. Du lär dig också hur krediter funkar.

Rekommenderade förkunskaper

För att genomföra kursen behöver du har administratörsrättigheter i ArcGIS Online, samt Microsoft Excel eller motsvarande som kan öppna csv-filer. Du bör ha genomfört kursen Administering ArcGIS Online Content eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Observera att du kommer utföra övningar och göra uppdateringar som kan påverka din organisations ArcGIS Online live.

Till e-kursen: Monitoring an ArcGIS Online Organization