Data är helt nödvändigt för att kunna dra nytta av alla förmågorna som ArcGIS tillhandahåller. Det är ingen nyhet för någon längre att mängden data är ständigt ökande och kan kännas överväldigande – om din organisation inte har en strategi för hur datamängderna ska hanteras. Både data som kommer in från externa källor och data som ni samlar in själva. Jag vill därför tipsa om en bra genomgång som fokuserar på hanteringen av data i ArcGIS Enterprise.

En implementation av ArcGIS Enterprise innebär att din organisation själva ansvarar för förvaltningen av GIS:et. Det gör det extra viktigt att ha koll på de interna processerna och arbetsflödena. Och eftersom tillgång till data är en grundförutsättning blir också koll på data och en effektiv datastrategi avgörande.

Översikt av hantering av data i ArcGIS Enterprise

Du får en bra överblick över vilka möjligheter du har att lagra data i ArcGIS Enterprise om du kikar på den här tekniska sessionen:

Med en bra datastrategi som grund blir det mycket enklare att dra nytta av data och att välja den teknik för datahantering som stöttar verksamhetsbehoven.

Börja med att reda ut databehoven i organisationen

Filmen ger som sagt en bra översikt men jag vill ändå passa på att lyfta fram det viktigaste från den som du behöver för att lyckas: att förstå värdet med att skapa och implementera en datastrategi. Det är lätt att förivra sig och gå direkt till de tekniska lösningarna men då har du hoppat över flera viktiga steg på vägen.

Hur data hanteras, var de lagras, hur de ska tillgängliggöras och till vilka, och hur data ska ajourhållas – allt detta är frågor som behöver besvaras utifrån de faktiska verksamhetsbehoven och som sammantaget ligger till grund för datastrategin. Först när dessa viktiga aspekter retts ut är det dags att kika på vilken teknik som bäst möter upp behoven.

Kanske ArcGIS Data Store? Kanske ArcGIS Enterprise geodatabas? Kanske molnlagring? Kanske inte?

Dokumentera hela processen

När ni arbetar med att ta fram er datastrategi och svarar på de frågeställningar som i filmen beskrivs i tre övergripande steg: Varför – why? Hur – how? Vilken – what? – se då även till att dokumentera detta under arbetets gång. Det blir mycket enklare att hitta brister och rätta till löpande, likväl som det går att gå tillbaka senare och dubbelkolla vad som gjorts eller inte gjorts och varför.

I ett white paper med titeln Data in ArcGIS: User Managed and ArcGIS Managed, kan du läsa mer. Dokumentet har några år på nacken men är i alla väsentligt fortfarande högaktuellt.