För de organisationer som redan har GIS:et på plats är det inte mycket som ska till för att kunna utöka digitaliseringen med ArcGIS och därmed också kunna dra ännu mer nytta av plattformen. Inte minst för att underlätta datadelning, informationsutbyte och samarbete.

Vi vet, baserat på dialoger med våra kunder, att papper och penna i allt större omfattning väljs bort till förmån för de digitala alternativen: mobiltelefon och surfplatta. Men fortfarande är det en utmaning för många att driva digitaliseringen – som det faktiskt handlar om – till nästa nivå. En där vi slutar spara dokument som pdf:er. En där vi vågar dra nytta av tekniken och vågar dela data via ArcGIS-portalen på det vis plattformen faktiskt har all kapacitet att bistå med.

Utvecklingen är i ständig rörelse

Det finns gott om exempel genom historien som vittnar om hur tekniken tvingat fram förändrade, men också effektivare, arbetsmetoder. När människan gick från jägare och samlare till bofasta jordbrukare. Industrialiseringen. Hur datorn utkonkurrerat skrivmaskinen.

Idag är vi mitt uppe i en utveckling där mobil och surfplatta alltså alltmer konkurrerar ut papper och penna. Men än så länge är det få som insett att detta i kombination med tillgång till uppkoppling, molnlösningar, it generellt och ArcGIS-portalens delningsalternativ ger möjlighet att effektivisera samarbete och informationsutbyte på just nästa nivå.

Stöd för att utöka digitaliseringen med ArcGIS

Utvecklingen pekar onekligen i en tydlig riktning, inte minst med tanke på regeringens digitaliseringsstrategi. Det är dags att våga ta steget och det är faktiskt inte så svårt. Tekniken är mogen och gott om stöd finns redan på plats.

  • Här har vi till exempel samlat några goda frågeställningar för er som vill dra nytta av fördelarna det innebär att vara snabbare på tåget än andra.
  • I den här filmen resonerar jag och min kollega både bredare och djupare kring frågorna jag precis länkat till.
  • Om du och din organisation kommer fram till att ni vill ha skräddarsytt stöd kan vi erbjuda det också, med hjälp av denna workshop.

Oavsett vilken strategi väljer och vilka vägval ni tar; se till att börja agera på det. För att ge organisationen de bästa möjligheterna att dra nytta av datadelning, informationsutbyte och samarbete.