Den här versionen av ArcGIS Enterprise innebär många förbättringar och nya funktioner. Det är en hel del att tänka på inför den här releasen så ta del av så mycket information som du kan för att förbereda din organisation. Den här bloggen kommer att ta upp de viktigaste förändringarna avseende Enterprise-portalen, innehålls- och datahantering, administration och mycket mer.

ArcGIS Enterprise portal

Map Viewer

Den nya kartvisaren introducerades förra året i ArcGIS Enterprise 10.9.1.  Med den senaste versionen får du som användare förbättrat gränssnitt samt nya funktioner. Map Viewer Classic är fortfarande tillgängligt för användning i ArcGIS Enterprise 11.0 men är inte längre standard.

Map Viewer viktigaste förbättringar:

 • Nya lagereffekter. Med de nya lagereffekterna som finns tillgängliga kan du lägga till visuella effekter i lagren på din karta. Med nya effekter som skugga, blomning och oskärpa kan du lägga till detaljer på din karta som framhäver funktioner (bloom), kommunicerar suddiga gränser (blur) och mycket mer.
 • Popup-förbättringar. Du som användare kan skapa anpassade informationsdisplayer genom att redigera och visa HTML i popup-fönster. Map Viewer innehåller nu också förbättrat stöd för bildlager, inklusive möjligheten att konfigurera popup-fönster och tillämpa rasterfunktionsmallar.
 • Skissförbättringar. Kartvisaren på ArcGIS Enterprise 11.0 innehåller förbättringar av skisslager, vilket gör det möjligt för dig som användare att interaktivt lägga till objekt på dina kartor som stämplar, linjer, polygoner, rektanglar, cirklar och text. Beskrivande information kan också läggas till objekten som kommer att visas i popup-fönster.
 • Skapa diagram.  Det finns nu stöd för fyra nya diagramtyper: stapeldiagram, linjediagram, punktdiagram och histogram för att upptäcka mönster, trender och relationer i dina data.

Läs mer om nyheter här

Nya medlemskategorier

Genom att ha olika medlemskategorier kan du som administratör organisera medlemmar i din organisation efter funktioner. Du kan ställa in kategorier för att gruppera medlemmar efter funktionstillhörighet som avdelning, plats och expertisområde.  När dessa kategorier har konfigurerats kan du som administratör samt medlemmar med rätt behörighet filtrera listan över medlemmar efter medlemskategori. Den här kategoriseringen hjälper organisationer ytterligare att se till att medlemmarna ser relevant information och underlättar behörighetshanteringen för administratörer.

Nya medlemsprivilegier: tilldela innehåll och ta emot innehåll

Det finns två nya behörigheter i ArcGIS Enterprise 11.0: tilldela innehåll och ta emot innehåll. Organisationsmedlemmar med dessa nya behörigheter, kan ändra ägandeskap för innehåll utan att någon administratör behöver utföra ändringen. Att ha dessa nya privilegier ger mer kontroll till enskilda medlemmar när så behövs.

Esri Rasterbaskartor har moget stöd

Flera av våra rasterbaskartor har flyttats till moget stöd  och kommer inte längre att uppdateras. Vi rekommenderar att kunder som kör versioner av ArcGIS Enterprise som stöder Esris vektorbaskartor byter till att använda vektorbaskartor som standard.

Med ArcGIS Enterprise 11.0 kommer vektorbaskartor vara konfigurerade som standard men eventuella rasterbaskartor som redan konfigurerats kommer fortsätta fungera även efter uppgraderingen.

Innehåll och data management

Nya funktioner för att hantera innehåll i Enterprise-portalen

I ArcGIS Enterprise-portalen kanske du har märkt några nya arbetsflöden när du arbetar med geoobjeklager.  Det finns en förbättrad upplevelse för att skapa nya geoobjeklager när du skapar nytt innehåll i den nya versionen.  När du har skapat ett tomt lager kan du direkt lägga till flera funktioner av olika typer, inklusive punkt, linje, polygon eller tabell.

Det finns också en ny och förbättrad användarupplevelse för att skapa vylager från värdbaserade geoobjektlager, oavsett om det är från relationsdatalager eller spatiotemporala datalager.

Den här versionen innehåller nya funktioner för GeoPackage. Användare kan nu publicera ett GeoPackage som ett värdbaserat geobjektlager.  Via objektssidan kan ett GeoPackage nu också exporteras från ett värdbaserat geoobjektlager.

Uppdatering avseende att skapa tiles och publicera scenelager

Funktionen ”skapa tile lager” har uppdaterats, så att användarna nu kan använda knappen ”Nytt objekt” för att lägga till ett tile lager.  Härifrån kan användare publicera raster- och vektortile-lager. Denna nya inställning är tillgänglig när man:

 • Laddar upp ett paket (.vtpk eller .tpkx)
 • Laddar upp en SD
 • Använder tile-innehåll i ArcGIS Data Store
 • Använder ett geoobjektlager

Det publicerade scenlagret har på liknande sätt uppdaterats. Med knapparna ”Nytt objekt” > ”Scenlager” kommer användaren att se det här nya alternativet visas när man:

 • Laddar upp ett paket (.vtpk eller .tpkx)
 • Använder tile-innehåll i ArcGIS Enterprise Data Store

 

Omsampling av tile-lager

Omsampling av tile-lager möjliggör effektivare hantering av cachelagring. Användare som genererar tile-lager med hjälp av kart- eller bilddata kan välja att inte generera cache för sällan besökta områden eller detaljerade skalor för att spara tid och diskutrymme.  När användare sedan panorerar eller zoomar till dessa områden återges inget innehåll på grund av bristen på tillgänglighet för cachelagrade tiles. Genom att aktivera omsampling i ArcGIS Enterprise 11.0 på dessa lager kan användaren se cachelagrat innehåll från lägre nivåer för att fylla i dessa luckor för andra användare

Administration

ArcMap-baserad runtime försvinner

En av dom störta förändringarna i ArcGIS Enterprise 11 är att stödet för ArcMap runtime plockats bort från ArcGIS Server-komponenten. I tidigare versioner fanns stöd för både ArcGIS Pro- samt ArcMap runtime, vilket innebar att det gick att publicera tjänster från både ArcMap samt ArcGIS Pro. Eftersom ArcGIS Enterprise 11 enbart innehåller ArcGIS Pro runtime, kommer det inte längre att gå att publicera eller administrera tjänster via ArcMap/ArcCatalog.

Kontroll på användning av externa appar för anställda

Nya alternativ för hantering av medlemmar har lagts till i ArcGIS Enterprise 11.0 med den nya möjligheten att begränsa medlemmarnas åtkomst till endast godkända externa appar. Den här funktionen förbättrar säkerheten genom att hindra användare från att komma åt appar som inte har godkänts för användning av organisationen.

Schemalägga administrativa rapporter

För att underlätta arbetet med att köra administrativa rapporter kan administratörer nu schemalägga automatiska rapporter som ska genereras dagligen, veckovis eller månadsvis.

Nytt skript för driftsäkerhet

Nytt i ArcGIS Enterprise 11.0 är ett skript för driftsäkerhet, operationalHealth.py.  Det här Python-skriptet kommer installerat med Portalen för ArcGIS-komponenten.  Skriptet kan söka igenom din organisation efter faktorer som kan påverka ArcGIS Enterprise negativt baserat på best practice. Exempel på vad som genomsöks:

 • Giltighetstid för certifikat och licenser
 • Validering av federerade servrar och datakällor

Läs mer om viktiga förändringar i ArcGIS Enterprise 11.0

Eftersom ArcGIS Enterprise 11.0 innehåller många ändringar finns det några viktiga ändringar att vara medveten om. Nedan finner du några förändringar i ArcGIS Enterprise 11.0:

 • ArcMap-baserad runtime försvinner
 • Flytt av ArcGIS Enterprise SDK till .NET 6
 • Klassiska Story Map-mallar försvinner
 • ArcGIS Dashboards Classic försvinner
 • Borttagning av många konfigurerbara appmallar

Läs den här bloggen om vad du behöver säkerställa innan du börjar använda ArcGIS Enterprise 11!