ArcGIS Enterprise 11 finns nu tillgängligt, och det kan locka att uppgradera sin befintliga miljö direkt. Men till skillnad från tidigare uppgraderingar finns det den här gången ett antal saker som måste säkerställas och förberedas först. Läs mer om vad detta är innan du tar steget upp till ArcGIS Enterprise 11.

Anledningen till att det inte bara är att hoppa på uppgraderingen är för att det här är första gången som ArcGIS Enterprise ändrar major-version, vilket i sin tur beror på att det har gjorts en rad förändringar ”under huven” för Windows och Linux. 

ArcMap-baserad runtime försvinner

En av dom största förändringarna i ArcGIS Enterprise 11 är att stödet för ArcMap runtime plockats bort från ArcGIS Server-komponenten. I tidigare versioner fanns stöd för både ArcGIS Pro och ArcMap runtime, vilket innebar att det gick att publicera tjänster från både ArcMap och ArcGIS Pro. Eftersom ArcGIS Enterprise 11 enbart innehåller ArcGIS Pro runtime, kommer det inte längre att gå att publicera eller administrera tjänster via ArcMap/ArcCatalog. Det går att läsa mer om detta här.

Om du vid uppgraderingstillfället har tjänster som publicerats via ArcMap, som då använder sig av ArcMap runtime, kommer dessa tjänster (om de är kompatibla) att migreras till ArcGIS Pro runtime. Ej kompatibla tjänster kommer inte att kunna startas upp efter uppgraderingen, utan att de migreras manuellt.

Kompatibla tjänster utgörs av map services, feature services, image services samt geodata services. Ej kompatibla tjänster är tjänster som använder sig av någon SOE (Server Object Extensions) eller SOI (Server Object Interceptors), geocode services, geoprocessing service, network analysis services eller schematics services. Läs mer om manuell migrering av tjänster. 

ArcGIS Enterprise SDK lyfts till .NET 6

ArcGIS Enterprise 10.9.1 är den sista versionen som stöder .NET Framework 4.x-baserade SOE:s och SOI:s. Från och med ArcGIS Enterprise 11 är det .NET 6 som gäller. Om du idag använder dig av egenutvecklade, eller externt utvecklade SOE:s eller SOI:s eller andra typer av extensions i ArcGIS Enterprise, måste dessa kompileras om för ArcGIS Enterprise 11. För mera information läs här.

Klassiska mallar för Esri Story Maps försvinner

ArcGIS Enterprise 10.9.1 är den sista versionen med stöd för de klassiska mallarna, Esri Story Maps, både vad det gäller skapande av nya story maps-applikationer och konsumtion av befintliga. I ArcGIS Enterprise 11 försvinner möjligheten att båda skapa och konsumera befintliga Story Maps-applikationer som bygger på de klassiska mallarna. Om ni idag har story saps-applikationer som baseras på de klassiska mallarna måste dessa byggas om i ArcGIS StoryMaps för att fungera i ArcGIS Enterprise 11.

Här finner du en guide som beskriver övergången samt en beskrivning för dig som är nybörjare.

ArcGIS Dashboards Classic försvinner

ArcGIS Enterprise 10.9.1 är även den sista versionen med stöd för ArcGIS Dashboards Classic. I ArcGIS Enterprise 11 används endast ArcGIS Dashboards, med samma funktionalitet som tidigare men som även ger dashboards som presterar bättre, klarar av en högre belastning, samt inkluderar nya verktyg för visualisering, avancerad formatering, datauttryck med mera. Befintliga dashboards skapade i ArcGIS Dashboard Classic, kommer automatiskt att uppgraderas till ArcGIS Dashboards.

Vill du läsa mer om detta så hittar du information här.

Presentationer i Map Viewer Classic försvinner

Med ArcGIS Enterprise 11 försvinner möjligheten att använda presentationer i Map Viewer Classic. Motsvarigheten för presentationer utgörs i ArcGIS Enterprise 11 av Exhibit, en mall i ArcGIS Instant Apps som introduceras i och med den nya versionen. Rekommendationen är att avveckla befintliga presentationer innan en uppgradering till ArcGIS Enterprise 11 genomförs.

Ett antal applikationsmallar (Configurable App templates) försvinner

I ArcGIS Enterprise 11 har ett antal applikationsmaller plockats bort. De mallar som finns tillgängliga i ArcGIS Enterprise 11 listas nedan, ej listade är inte längre tillgängliga.

  • Basic Viewer
  • Compare
  • Crowdsource Manager
  • Crowdsource Polling
  • Crowdsource Reporter
  • GeoForm
  • Image Mask
  • Image Visit

Precis som för de klassiska mallarna för Esry Story Maps, måste applikationer som skapats med någon mall som ej längre är tillgänglig skapas om. För mer information läs här.

Undvik problem genom att först uppgradera till 10.9.1

Med allt som beskrivits ovan, kan en uppgradering till ArcGIS Enterprise 11.0 kännas lite tungt. Även om uppgraderingar från ArcGIS Enterprise 10.7 till ArcGIS Enterprise 11 stöds, så rekommenderar vi att först uppgradera till 10.9.1 för att sedan uppgradera till ArcGIS Enterprise 11.

Genom att först uppgradera till 10.9.1 kan nedanstående 10.9.1-funktionalitet vara hjälpsam.

Migrera tjänster från ArcMap runtime till ArcGIS Pro runtime

ArcGIS Enterprise 10.9 och 10.9.1 har inbyggda verktyg som hjälper till att migrera tjänster från ArcMap runtime till ArcGIS Pro runtime:

  • Ändra runtime som används – Via ArcGIS Manager kan kompatibla tjänster enkelt ställas om från ArcMap runtime till ArcGIS Pro runtime.
  • UpdateArcMapServices utility – Kommandoradsbaserat verktyg (återfinns i installationsmappen för ArcGIS Server), som kan användas för att kontrollera vilka ArcMap runtime-tjänster som är kompatibla att migreras. Verktyget kan sedan migrera samtliga kompatibla tjänster att använda ArcGIS Pro runtime.

För mer information kan du läsa här:

Migrating services to the ArcGIS Pro-based runtime in ArcGIS Enterprise 10.9
Manually migrating services from the ArcMap-based to the ArcGIS-Pro based runtime

Möjlighet att stänga av ArcMap runtime

I ArcGIS Enterprise 10.9.1 finns möjligheten att avaktivera möjligheten att använda ArcMap runtime. Mer information om detta hittar du här.