GIS-avdelningen utgör fortfarande ofta en avskärmad avdelning i många organisationer. Arbetet som sker där är i allra högsta grad kvalitativt, utfört av kompetenta medarbetare. Men vi märker att många av våra användare kämpar motströms istället för att kunna flyta med och dra nytta av tekniken som ArcGIS-plattformen erbjuder. Att implementera collaborations i ArcGIS är ett effektivt sätt att vända strömmen och underlätta samarbetet inom och mellan organisationer.

Ett ständigt dataskyfflande pågår mellan GIS-teamet, övriga verksamheten och externa parter, där målsättningen är att förse dessa med rätt och korrekt data. Problemet är att så snart som data skickats iväg riskerar de också att vara utdaterade. Dessutom är det en helt egen utmaning att skicka stora datamängder.

Collaborations i ArcGIS eliminerar behovet av dataskyfflande

Följdeffekten blir att det blir svårare att samarbeta och kunna lita på att de data man har framför sig fortfarande är aktuella. Särskilt i mer kritiska lägen kan det ha avgörande betydelse.

Beroende på hur stor GIS-avdelningen är skapar det här mindre eller större press. Helt i onödan.

Samtidigt erbjuder ArcGIS-plattformen de tekniska möjligheterna som låter organisationer samarbeta tajt tillsammans och dela data direkt, utan att behöva skicka sinsemellan ständigt och jämt.

Exakt hur ett sådant här så kallat collaboration ska konfigureras bör alltid baseras på de faktiska verksamhetsbehoven och grundas i en tydlig överenskommelse om vad samarbetet ska gå ut på. I den här bloggen exemplifierar vi några bra frågeställningar som stöttar detta.

Effektivare och säkrare datautbyte med collaborations

Med rätt typ av collaboration på plats genererar det effektivare arbetssätt i form av:

  • Lägre arbetsbelastning på GIS-avdelningen då dataskyfflandet och administrationsbehovet minskas.
  • Säkrare data- och informationsutbyte när fler dataprocesser sker per automatik och plockar bort riskerna som den mänskliga faktorn kan tillföra.
  • Rätt och aktuella data till rätt personer utan omvägar vilket gör att arbete och samarbete flyter smidigare.

Med andra ord är möjligheterna till collaborations en ofta outnyttjad möjlighet som organisationer redan har tillgång till och bara väntar på att användas.

Guide beskriver collaborations i ArcGIS

Samarbetsbehoven fortsätter vara stora, inom organisationer men i allra högsta grad även gentemot externa parter. Fundera på vilka gemensamma externa projekt och initiativ din organisation är involverad i. Där finns mycket att vinna på att sätta upp lämpliga collaborations.

I vårt white paper Välj rätt collaboration till samarbetet mellan ArcGIS-organisationer bjuder vi på en utökad beskrivning av hur collaborations fungerar. Läs mer och ladda ner här, eller fyll i formuläret nedan direkt.