ArcGIS Online är ett molnbaserat geografiskt informationssystem, GIS, som ger dig tillgång till kartor och spatiala data direkt via webben. Ägna ett par timmar åt att få den grundläggande förståelsen med stöd av e-kursen ArcGIS Online basics.

Alla är nybörjare någon gång och e-kursen ArcGIS Online basics är till för dig som precis ska ta dina första steg in i det webbaserade GIS:et värld av geografiska möjligheter.

Efter genomförd kurs är målet att du har fått en ökad insikt i de viktigaste begreppen rörande ArcGIS Online, grundläggande användningsområden och hur det kan bidra till effektivare arbetsflöden i din organisation eller verksamhet.

Vad är ArcGIS Online?

ArcGIS Online är ett molnbaserat geografiskt informationssystem (GIS) som används över hela världen inom utbildning, samt offentlig och privat verksamhet. Att det är molnbaserat och körs direkt via webben innebär att du inte behöver installera någon programvara på datorn utan en uppkoppling till internet samt inloggningsuppgifter är vad du som användare behöver.

I ArcGIS Online använder du olika appar och verktyg för att skapa och nyttja kartor, bearbeta geografiska data, lösa komplexa ruttproblem, utföra geografiska analyser, skapa rapporter och berika data med demografiska och geografiska attribut till exempel.

Det går utmärkt att dela innehåll vidare inom hela eller delar av din organisation eller öppet till hela världen.

Olika sätt att logga in

Vem som helst kommer åt innehåll som delats publikt men för att skapa eller redigera innehåll måste du logga in som antingen en publik användare eller ha ett ArcGIS-konto i din organisation.

  • Ett publikt användarkonto är gratis och för personligt, icke-kommersiellt bruk med begränsade användarmöjligheter.
  • Ett organisationskonto får alla användare när den egna organisationen införskaffar ArcGIS. Här får användare tillgång till betydligt fler möjligheter. Du behöver ha den här typen av konto för att kunna genomföra kursen.

Till e-kursen: ArcGIS Online basics

Ladda ner matris och inspireras kring hur ArcGIS skapar nytta i hela verksamheten:

Matris över vilka fördelar det finns med att dela data via en GIS-portal