En av styrkorna med ArcGIS är att plattformen förenklar och effektiviserar samarbete inom organisationen. Så kallade partnercollaborations och distribuerade collaborations utökar denna förmåga till att omfatta även externa aktörer. GIS-portalen är det tekniska nav som gör det möjligt. Mellan portaler flödar karta, data och annan information, uppdaterat och aktuellt.

Många företag, verksamheter, myndigheter och intressegrupper behöver kunna samarbete med en gemensam fråga tvärs över organisationsgränserna. Egna, avgränsande system gör det dock till en utmaning.

Här kommer collaborations i ArcGIS in.

Collaborations länkar samman GIS-portaler

Collaborations innebär att externa GIS-portaler länkas samman och tillåter data att delas. Inblandade parter får tillgång till såväl sina egna som de externa parternas – självklart utvalda – data, för att kunna samarbeta effektivt oavsett organisationstillhörighet.

Två eller fler GIS-portaler kan kopplas samman inom ett collaboration. Exakt hur kopplingen görs beror på vilka implementationer av ArcGIS som respektive samarbetspart har; ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise eller en kombination, och vilka överenskomna mål man har med samarbetet.

Välj mellan partnercollaborations och distribuerade collaborations

Det finns två varianter på collaborations:

  • Organisationer med ArcGIS Online kan skapa partnercollaborations och få tillgång och redigeringsmöjligheter till varandras utvalda data.
  • Om ArcGIS Enterprise är involverat pratar vi istället om distribuerade collaborations. Ett sådant collaboration kan, men måste inte, innehålla som mest en ArcGIS Online-portal.

Exakt vilka data som ingår i samarbetet, vilka som kan se och redigera data, hur data uppdateras och andra praktiska frågor beror i sin tur på vilka användartyper olika medlemmar har och andra inställningar i övrigt.

Det är även möjligt att skapa flera GIS-portaler inom samma organisation och sätta upp collaborations mellan dessa. Det kan vara ett smart drag till exempel inom större verksamheter med stor geografisk spridning eller där olika enheter är självständiga men samtidigt samlade under ett gemensamt paraply och måste kunna samarbeta sinsemellan effektivt.

Ladda ner white paper om collaborations i ArcGIS

Ladda gärna ner detta white paper (eller fyll i formuläret nedan) där vi går igenom mer i detalj om partnercollaborations och distribuerade collaborations, och tipsar om bra länkar för ännu mer läsning.