En konfigurerbar app i ArcGIS avser vanligen ett sätt för dig att ”bygga ihop” en webbsideliknande plats där besökare kan få tillgång till din karta och dina data direkt via webben, och på ett sätt som du bestämmer. Du behöver bara kombinera olika förkonstruerade delar, widgets och liknande för att skapa applikationerna. Det vill säga klassisk drag and drop; klicka och dra. Utan att behöva koda eller utveckla från grunden.

ArcGIS-plattformen är idag i stort uppbyggd av en mängd appar som samverkar sömlöst med varandra. Det finns appar för webb, för desktop och för mobil.

Appar är själva upplevelsen av karta och data

När vi pratar i termerna av konfigurerbara appar och  webbappar avser vi vanligen det som utgör själva användarupplevelsen av att ta del av karta och data: att en viss målgrupp, publik eller annan typ av intressent får tillgång till ditt innehåll, ofta direkt via webbläsaren i mobilen eller datorn, via en applikation du skapat.

I mottagarens ögon kan hen lika väl uppleva att hen besöker en webbsida med en interaktiv karta och tänker antagligen inte ens i termerna av app, webbapplikation eller liknande.

Du bestämmer vem som ska kunna ta del av din applikation. Mottagaren kan, men behöver inte, ingå i din organisation och behöver rent krasst inte ens veta vad GIS är.

ArcGIS Dashboards är en konfigurerbar webbapp

ArcGIS Dashboards är ett exempel på en konfigurerbar webbapp, tillgänglig via webben. I det här exemplet får besökaren ett antal restauranger presenterade för sig.

En konfigurerbar app i ArcGIS är redan delvis färdig

Tekniken som levererar den här lättillgängliga användarupplevelsen och tillgången till din utvalda karta och dina data är fullt möjlig med stöd av ett antal konfigurerbara appbyggare i ArcGIS.

Med en konfigurerbar app i ArcGIS är den tyngsta biten med utveckling redan gjord. Du behöver inte kunna koda, bara klicka och dra för att snart ha en app på plats. Dessutom behöver du inte bekymra dig om löpande underhåll, som att fixa buggar i tid och otid, det sköter Esri åt dig.

Du som behöver tillhandahålla karta och data på ett lätt sätt har alltså stor nytta av att börja använda de konfigurerbara appbyggarna i ArcGIS för att bygga – konfigurera – egna webbappar snabbt och enkelt.

Beskrivning av hur en konfigurerbar app i ArcGIS skapas

Ett generellt exempel på flödet när du skapar en webbapp. Du har en karta, länkar in den in någon av ArcGIS konfigurerbara appbyggare och publicerar sedan en webbapp som är lätt för din målgrupp att använda oavsett enhet. 

Webbapp ett fiffigt sätt att dela karta och data

Så vad är då en webbapp? Och hur skiljer den sig från en desktopapplikation eller mobilapp?

En webbapp (eller webbapplikation):

  • Kan på många sätt jämföras med egentligen vilken webbsida som helst, med skillnaden att du har skapat den med någon av appbyggarna i ArcGIS istället för en klassisk hemsidebyggare eller html-kod, och att den därför kan innehålla alla de möjligheter med karta, geografisk analys och andra spatiala aspekter som ArcGIS tillhandahåller.
  • Öppnas direkt i slutanvändarens webbläsare i mobil, surfplatta eller på datorn. Det gör den här typen av app lättillgänglig för din målgrupp utan att mottagaren behöver vara inloggad i ArcGIS eller ens ha ett ArcGIS-konto, såklart förutsatt att du delat din webbapp publikt.

Läs gärna några samlade tips och tricks på vad som är värt att tänka på när du står i begrepp att konfigurera en webbapp.

Bygg själv med utvalda konfigurerbara appar i ArcGIS

ArcGIS Dashboards (som du fått exempel på ovan), ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps, ArcGIS Experience Builder och ArcGIS Web AppBuilder är alla olika konfigurerbara appar i ArcGIS där du baserat på slutanvändarens behov skapar och presenterar karta, data och annat innehåll i en webbapplikation.

Läs mer i denna snabbguide om våra konfigurerbara appar och på vilka sätt de skiljer sig beroende på olika användarbehov:

Appar för desktop och appar för mobil i ArcGIS

Utöver webbappar finns som nämnt ovan också desktopapplikationer och mobilappar. Visserligen finns även här ofta olika konfigurationsmöjligheter men fokus ligger snarare på att göra inställningar för att effektivisera sitt eget arbetsflöde än att skapa en ”slutpresentation” för en uttalad publik.

  • En desktopapplikation är ett program som installeras lokalt på datorn, som ArcGIS Pro.
  • En mobilapp (eller nativeapp) är en app som laddas ner från en appstore och sedan installeras i mobil eller surfplatta. ArcGIS Survey123 är exempel på en sådan app, sett ur slutanvändarens perspektiv.

En fördel med dessa två typer av appar är att de även kan fungera offline eftersom de installeras lokalt på en enhet.