Alla som jobbar med asset management i någon omfattning vet att det är mängder av tillgångar, resurser och personal att ha koll på. Då kan det vara en bra idé att komplettera ArcGIS med Cityworks, ett komplett ärendehanteringssystem som inkluderar GIS-kartan för att ge dig den visuella översikt din organisation behöver.

En genväg till ett smidigare sätt att förvalta och få överblick över alla tillgångar och resurser i organisationen för dig som redan implementerat ArcGIS, är att utöka och komplettera ArcGIS med Cityworks, ett asset management-system helt byggt ovanpå ArcGIS. Så att du verkligen ser vad som sker – och var.

Cityworks sätter förvaltningen på kartan

Med Cityworks får din organisation tillgång till alla de funktioner och förmågor ett driftseffektivt asset management-system behöver idag, inklusive de värden det innebär att kunna koordinatsätta och koppla alla tillgångar och resurser till en geografisk position och visualisera på en karta. Oavsett var dina originaldata finns: möjligheten till integrationer mellan olika externa system är lika stark som alltid.

Det är med andra ord ett centraliserat ärendehanteringssystem för flera typer av serviceuppdrag.

Genom att kartan fortsätter vara en central del effektiviseras informationsflödet mellan kontor och fält. Se på kartan exakt var utrustning och personal befinner sig. I akuta lägen kan åtgärder sättas in snabbare när du eller arbetsledaren direkt ser var närmsta tillgängliga resurs befinner sig och kan delegeras ut utan onödig fördröjning.

Anpassa Cityworks till alla slags verksamheter

Underhållsprocessen blir såklart effektivare även i vardagen. Hantera, analysera och visualisera data, gör riskbedömningar utifrån befintliga och historiska data och analysera konsekvensen för ett avbrott eller annan form av oönskad händelse. Prioritera insatserna i det löpande arbetet därefter.

Med denna form av proaktiva planering optimeras alla tillgångars livslängd.

Cityworks är ett flexibelt system som kan anpassas till alla slags verksamheter enbart med stöd av konfiguration. Ett antal befintliga moduler av vanliga arbetsflöden förenklar konfigurationsarbetet ytterligare.

Mycket arbete är redan gjort

Det krävs alltså inga omfattande utvecklingsprojekt för att komma igång. Och med ArcGIS redan på plats i organisationen är den tyngsta administrativa grunden redan lagd. Att komplettera ArcGIS med Cityworks är förvånansvärt simpelt.

Se gärna den här filmen där Stockholm vatten berättar om hur de jobbar med Cityworks och numer slipper såväl post-it-lappar som onödiga telefonsamtal: