Konfigurerbara appar, så kallade appbyggare, finns det flera av i ArcGIS. Det finns också flera sätt att resonera när du ska välja vilken konfigurerbar ArcGIS-app som är lämpligast. Här lyfter jag fram några av dessa aspekter och hänvisar vidare till ytterligare tips.

Som en del av din ArcGIS-plattform har du tillgång till ett antal olika konfigurerbara appar. Har du inte redan koll på dessa kan du läsa mer om dem här. Kortfattat så handlar de konfigurerbara apparna om att göra det enklare för dig att snabbt presentera, visualisera och dela din karta, dina data, dina rapporter och analyser med andra. Samtidigt som det är lätt för mottagaren att ta till sig ditt budskap. Utan att du behöver lägga tid på dyr och tidskrävande utveckling.

Syfte och användarnas behov viktigast för att välja app

Så vilken konfigurerbar ArcGIS-app ska du välja? Flera olika faktorer påverkar.

I ett tidigare blogginlägg lyfter jag fram bland annat fram det absolut viktigaste och mest grundläggande: syfte och användare (publik). För vem gör du appen och hur ska den användas?

Dessa punkter går jag också djupare in på i det här blogginlägget som är ett bra stöd när du är i början av arbetet och behöver konkretisera alla behov, krav och förväntningar.

Fler sätt att tänka för att välja vilken konfigurerbar ArcGIS-app

Utöver det jag lyfter i bloggartiklarna ovan vill jag komplettera med några ytterligare sätt att tänka för att du ska välja rätt konfigurerbar ArcGIS-app, kanske framför allt när du står i valet och kvalet mellan den ena eller andra.

1. Hur många kartor vill du visa?

Så här långt fram i processen vet du sannolikt om du vill presentera en eller flera kartor i din app och på det här området finns givna begränsningar i vissa av ArcGIS-apparna. Vill du kunna visa fler än en karta i samma applikation är ArcGIS StoryMaps eller ArcGIS Experience Builder ett bra val. Här kan du inkludera flera kartor samtidigt som det är enkelt och intuitivt för användaren att utforska och interagera med kartorna.

2. Behöver användaren kunna manipulera data?

Om användaren behöver kunna manipulera data, det vill säga göra analyser eller skapa och redigera objekt i appen, står det mellan ArcGIS Web AppBuilder och ArcGIS Experience Builder.

Om användaren inte behöver manipulera data så välj mellan ArcGIS Dashboards och ArcGIS StoryMaps, där den senare enligt många upplevs som den enklaste att konfigurera.

Manipulera data i ArcGIS Web AppBuilder

Manipulera data i ArcGIS Web AppBuilder.

3. Hur mycket interaktion ska vara möjligt i kartan?

En annan fråga handlar om hur användaren ska interagera med appen som helhet. Här kan vi tänka oss en slags skala, från ”tillåter mer interaktion” till ”tillåter mindre interaktion”.

Mer interaktion innebär att användaren kan utforska fler aspekter av kartan och dess data, till exempel göra filtreringar och se förändringar direkt för att utforska spatiala samband. I den andra änden av skalan handlar det främst om att kunna zooma in och ut och tända och släcka lager.

Vill du använda dina interaktiva kartor som stöd i ett presentationsunderlag utan några större krav på vad som ska vara möjligt att göra med kartan, då föreslår jag ArcGIS StoryMaps. Behöver användaren kunna interagera mycket med kartan men utan att manipulera data (enligt föregående punkt) är ArcGIS Dashboards ett bra val.

Swipe-karta i ArcGIS StoryMaps

Med den så kallade swipe-funktionen i ArcGIS StoryMaps kan användare interagera till viss del med kartans data. Genom att dra reglaget till höger eller vänster visas eller döljs en underliggande jämförande karta.

4. Allt i samma vy eller mer som en webbsida?

De olika konfigurerbara appbyggarna ger dig olika stort utrymme för att presentera din karta och data. ArcGIS Dashboards och ArcGIS Web AppBuilder är begränsade till en och samma yta, som en digital anslagstavla. ArcGIS StoryMaps och ArcGIS Experience Builder funkar mer som en vanlig webbsida, med länkar och menyer.

Vy i ArcGIS Dashboards

Med ArcGIS Dashboards får du upp en mängd information i en och samma vy. 

Klicka och dra för att konfigurera, oavsett app

Bra att komma ihåg är att samtliga nämnda appar är konfigurerbara med drag och släpp-funktionalitet. Vad gäller mer avancerade inställningar så kan man säga att ArcGIS Experience Builder är svårast men ger absolut mest frihet medan ArcGIS StoryMaps enklast att skapa upp.

Se även gärna följande introduktioner till apparna: