Din karta, dina rapporter och analyser blir aldrig bättre än de data du utgår ifrån. Korrekta data är därför avgörande för vilka resultat och underlag du och din organisation kan ta del av. Villkorade värden i ArcGIS Pro är att ta din kvalitetssäkring av data ett steg till, samtidigt som lagringen i geodatabasen gör dessa data tillgängliga över hela plattformen.

Ett sätt att aktivt se till att din organisations data är rätt och riktiga är att arbeta med domäner, vilket jag beskriver mer här. Domäner är kortfattat ett sätt att definiera vilka attributvärden som ska kunna tilldelas en viss geoobjektklass i din geodatabas.

Domäner styr vilka attributvärden som kan fyllas i

Med domäner blir det inte möjligt att registrera till exempel felstavade attributvärden, vilket annars kan ställa till det i senare skeden när dina data ska användas. Enligt geodatabasen är ju ”Styrmansg.” inte alls samma sak som ”Styrmansgatan” även om du förstår att det är avsikten egentligen. Med domän ser du till att den enda stavning som kan registreras i är just den du vill ha, till exempel ”Styrmansgatan”, övriga godkänns inte av geodatabasen.

Ett annat begrepp för kvalitetssäkring av data är dataintegritet. Ju högre dataintegritet, desto bättre kontroll har du på att era verksamhetsdata är att lita på.

Villkorade värden i geodatabasen filtrerar dina data

Domäner saknar dock relationer till varandra, vilket innebär att listorna med tillåtna domäner kan bli ganska långa, särskilt om du arbetar med subtyper (också beskrivet i bloggartikeln jag nyss hänvisat till).

Det här villkorade värden i geodatabasen kommer in. Villkorade värden utgår ifrån metodiken för domäner så du bör ha koll på den biten först. Vad de villkorade värden sedan gör är att addera en slags filterfunktion, där nästkommande attributvärde (det vill säga domän) enbart kan väljas i relation till det föregående.

Principen för villkorade värden i geodatabasen

Så här kan villkorade värden beskrivas:

  1. Jag har en geoobjektklass som heter Europa, med mina data.
  2. I fältet ”Land” väljer jag Sverige från min domänlista.
  3. Alla regioner som inte tillhör Sverige filtreras bort och jag kommer bara kunna välja mellan svenska regioner, i det här fallet definierade som län.
  4. Därefter kan jag bara välja mellan de städer som finns i det valda länet, följt av postnummer i just den staden. Ja, du fattar.

Modellen för villkorade värden kan också illustreras så här:

Modell för villkorade värden i ArcGIS Pro

När jag specificerar Sverige som land kommer jag endast kunna välja svenska län under fältet Region. Går jag vidare och väljer Södermanland kommer jag bara kunna välja bland sörmländska städer för fältet Stad och när jag valt Nyköping där så kommer endast postnummer i Nyköping att visas.

Guide: Så här skapar du villkorade värden i ArcGIS Pro

Eftersom både domän och villkorade värden definieras i geodatabasen följer de regler du sätter upp med överallt i hela plattformen, till alla applikationer och tjänster. Den insats du gör nu kommer alltså betala sig gång på gång härefter.

Sugen på att skapa dina egna villkorsstyrda regler kring vilka data som får registreras? Så här gör du för att sätta upp villkorade värden i ArcGIS Pro.

1. Förbered dina data

Villkorade värden skapas för grupper av fält i en tabell eller geoobjektklass, och innan du konfigurerar upp dina villkorade värden bör dessa fält ha lämpliga domänlistor. I mitt exempel består de villkorade värdena av fem fält: land, län, stad, postnummer och namn. Samtliga fälten har en domänlista tilldelad till sig, till exempel alla europeiska regioner.

När domänerna är uppsatta och tilldelade kan du gå vidare till nästa steg.

Sätt upp villkorade värden i ArcGIS Pro

Exempel på villkorade värden i ArcGIS Pro.

2. Öppna vyn Contingent values

Det är i vyn Contingent values du skapar, raderar och hanterar villkorade värden. Det finns flera olika sätt att öppna den på men det enklaste är att i datafliken klicka på knappen som heter Contingent values.

Gränssnitt över villkorade värden i ArcGIS Pro

I vyn finns två grupper verktyg: Data Design för verktyg inom just datadesign, samt Contingent Values där du hittar knapparna för att hantera projektets villkorade värden.

3. Skapa en fältgrupp

Innan du skapar dina villkorade värden behöver du skapa en fältgrupp. En fältgrupp är en namngiven samling fält som i mitt exempel är land, län, stad, postnummer och namn. När fältgruppen är skapad kan du börja skapa upp dina villkor.

För att skapa en fältgrupp klickar du på Field Groups-knappen. I dialogrutan klickar du på Click here to add a new field group och ger den ett lämpligt namn. Välj sedan Add Fields och de fält du vill ska ingå i fältgruppen.

4. Skapa villkorade värden

Med fältgruppen på plats kan du skapa villkorade värden för de fält som ingår i den gruppen.

  1. Klicka New-knappen i Contingent Values-gruppen i verktygsfältet.
  2. För varje fält i fältgruppen, välj ett värde från domänlistan som är giltigt för den villkorade sekvensen som du bygger. Du kan också välja värdena och . Any innebär att alla värdena är giltiga, och Null betyder att ett null-värde ska anses som giltigt.
  3. Gör om steg A och B för alla villkor som du behöver. När du är klar, spara dina ändringar.

Nu har du dina villkorade värden på plats och de följer med datasetet varthän du tar det, i såväl appar som tjänster.

Domänlista i villkorade värden

Bygg upp villkorade värden i ArcGIS Pro.

Säkerställ datakvalitén med geodatabasen

Se demo från ArcGIS Användardagar 2022 om hur du kan säkerställa datakvalitén och dataintegriteten. Presentationen är cirka 15 minuter lång och länken ska ta dig rätt direkt, skrolla annars in 18:52 minuter i inspelningen.