När punkterna på din karta blir fler än du har översikt över behöver du ta till andra knep för att lyfta fram de mönster och insikter som finns där. Här ger jag ett exempel på hur du kan ta dig an att visualisera en stor datamängd i ArcGIS Pro.

I samband med ArcGIS Användardagar 2022 drog jag ett par exempel på hur du kan arbeta med symbologi och kartografi och i ArcGIS Pro för att lyfta fram utvalda data.

Det finns flera ”rätt sätt” att visualisera data

Det ena av exemplen, som jag tar avstamp ifrån här, handlar om hur du kan visualisera en stor datamängd i ArcGIS Pro. För när du har tillräckligt många punkter – linjeobjekt funkar lika bra – på en karta blir det svårt att identifiera de mönster och samband och få den översikt som kartor är så bra på. Då behöver du hantera alla dessa punkter på något vis.

Det finns egentligen inget svar på exakt vad som är rätt, bara olika sätt.

Det du framför allt behöver är att ha själva syftet med att visualisera dina data i åtanke, till exempel att det ska vara möjligt att förstå något av datamängderna utan att behöva gå tillbaka till något kalkylark eller studera kartan under lupp. Hur kan du då visualisera din stora datamängd i ArcGIS Pro så kartan blir begriplig och en tillgång för den som ska använda den?

Se demo om att visualisera stor datamängd i ArcGIS Pro

I mitt exempel på ArcGIS Användardagar har jag 150 000 punkter att jobba med. I demon får du följa med hela vägen från en blå punktröra till en uppstyrd hexagonindelad karta där varje hexagon representerar ett visst antal punkter.

I korthet här det dessa tre steg jag utför:

  1. Skapar en mosaik av hexagoner, eller tesseleringar, med verktyget generate tesselation.
  2. Gör en spatial join, det vill säga kopplar mina data till hexagonerna.
  3. Visualiserar hexagonerna, testar både graduated colors och graduated symbols.

Se demon här eller klicka nedan. Du ska komma direkt till starten av demovisningen drygt fyra minuter in inspelningen:

Klicka på den här länken så kommer du direkt till avsnittet om att visualisera en stor datamängd i ArcGIS Pro.

Kartografi är ett hantverk

Som du säkert är överens med mig om är kartografi på många sätt ett hantverk. Det räcker inte att känna till alla de funktioner och förmågor som finns i ArcGIS Pro, du behöver har ett mer kreativt och experimentellt förhållningssätt till dem, kunna para det med de data du har och – framför allt – visualisera med hänsyn till din målgrupp och deras behov.

Vill du se exempel på mer bra kartografi? Lantmäteriet berättar om ett, i min mening, ypperligt exempel på väl genomfört karthantverk. Se själv här.

Dessutom är det svårt att i sammanhanget inte nämnde husguden John Nelson. Inspireras av hans aldrig sinande ström av kreativ symbologi och kartografi på hans Youtube-kanal. Ytterligare inspiration kring specifikt olika sätt att visualisera en stor datamängd kan du läsa om här.