My Esri är en portal för att hantera licenser, programvara, utbildning och användare. I den här e-kursen får du en introduktion till My Esri och bland annat lära dig hur du laddar ner ArcGIS-appar och -produkter.

Det är inte helt ovanligt att förväxla My Esri med ArcGIS Online: det finns en del likheter mellan dessa – inte minst att du loggar in till båda via webben.

My Esri och ArcGIS Online är inte samma sak

Enkelt förklarat är My Esri den plats där licenser administreras och där du laddar ner ArcGIS-appar och -produkter från Esri. ArcGIS Online är istället den plats där själva arbetet sker: där kartor, data och annat innehåll skapas, redigeras och delas.

My Esri och ArcGIS Online är alltså inte samma sak, utan helt separata plattformar som var för sig kräver aktivering av användarkonton. Du blir tilldelad ett konto av den person i din organisation som har rätt behörigheter i My Esri, vanligen den som hanterar licenserna. Om den personen är du och du ännu saknar ett konto i My Esri kontaktar du supporten på Esri Sverige för att få rätt behörigheter.

Vad du lär dig i introduktionen till My Esri

Med e-kursen My Esri 101 får du en grundläggande genomgång och introduktion till My Esri.

Mer exakt vad just du kan göra i My Esri varierar utifrån vilken roll du har i din organisation men i grunden gäller fortfarande att det är här du hittar information om licenser och kan ladda ner programvara.

Efter avslutad e-kurs kommer du kunna:

  • Logga in och komma åt My Esri
  • Be om mer hjälp och support, vid behov
  • Ladda ner ArcGIS-appar och -produkter

Du kommer använda din organisations egna data i My Esri under kursen och de övningar och uppdateringar du gör kommer vara på riktigt.

Till e-kursen My Esri 101