Har du kollegor som planerar och arbetsleder medarbetare ute i fält? Vet du om att det finns en GIS-app som underlättar? ArcGIS Workforce fungerar i nära samarbete med till exempel ArcGIS Field Maps och är en utmärkt app för att koordinera och arbetsleda team.

Som namnet antyder handlar ArcGIS Workforce om att planera, koordinera och arbetsleda en arbetsstyrka. Appen ingår i den grupp av fältappar, eller mobila appar, dit bland andra ArcGIS Field Maps (tidigare ArcGIS Collector) brukar räknas.

Många av våra kunder använder ArcGIS Field Maps för själva uppgiften som sker i fält: samla in, uppdatera och ajourhålla data. Däremot kan inte nämnda fältapp (än så länge…) användas för att koordinera själva aktiviteterna, eller fördela arbetet. Det är här ArcGIS Workforce kommer in.

Att koordinera och arbetsleda underlättas med ArcGIS Workforce

Särskilt i verksamheter med många medarbetare eller arbetsordrar och förfrågningar per dag behöver den hos er som arbetsleder (du eller någon annan), ett effektivt stöd för att följa hur arbetet framskrider och fördela eller omprioritera resurser löpande.

I den andra änden av skalan underlättar det om de mobila medarbetarna inte bara kan ta emot själva uppdragen direkt i sin mobil eller surfplatta – när som helst under dagen – utan även får tillgång till relaterad information samma väg, samt kan meddela att uppgiften är slutförd. Utan att behöva återvända till kontoret först.

Det är såklart också smidigt för såväl arbetsledare som den mobila arbetaren om den senare kan rapportera in andra insatser som behöver utföras, när sådana upptäcks ute i fält. När arbetsledaren kan ta emot sådan information tidigare kan också problemet åtgärdas snabbare.

Det är precis om dessa områden ArcGIS Workforce stöttar upp.

ArcGIS Workforce sett från olika perspektiv

Så här kan det se ut i ArcGIS Workforce för dig eller den som arbetsleder:

En arbetsorder skapas. Fyll i relevanta uppgifter i de olika fälten till vänster. Varje uppgift syns som en punkt på kartan.

Uppgifter i ArcGIS Workforce med olika status

Uppgifter med olika status. Listan visar vilka uppgifter som skapas och vem som tilldelats dem. Kartan visar var uppgifterna finns rent geografiskt och ger en bra översikt. Helt gröna punkter innebär att uppgiften är avslutad; gröna med vit ram visar påbörjade uppgifter; gråa med vit ram visar vilka som är tilldelade och röda visar avvisade uppgifter. Fältarbetaren MB delar i det här fallet sin position och syns därför högt upp på kartan en bit till vänster.

Och så här kan det se ut i mobilen (eller surfplattan) för dig eller dem som utför själva uppgifterna på plats:

ArcGIS Workforce i mobilen

Mobilvy. Medarbetaren MB ser en lista på sina tilldelade uppgifter (1), startar en uppgift (2), gör relevanta registreringar (3), och kan kontrollera vilka uppgifter som har slutförts (4), alternativt avvisa en uppgift och anger i så fall varför så arbetsledaren får den informationen (5).

Filmad demonstration av hur ArcGIS Workforce funkar

Se även gärna nedan när min kollega presenterar hur ArcGIS Workforce kan användas. Presentationen är från ArcGIS Användardagar 2020 (alltså innan ArcGIS Field Maps hade ersatt ArcGIS Collector) men konceptet är fortfarande detsamma:

Med ArcGIS Workforce blir det lättare att koordinera och arbetsleda, och för medarbetare i fält att rapportera in uppdragen i takt med att de slutförs.

ArcGIS Workforce nära kopplad med ArcGIS Field Maps

ArcGIS Workforce gör det alltså lättare att koordinera och arbetsleda de uppdrag som i praktiken genomförs med ArcGIS Field Maps (eller någon annan av våra appar för fält). Dessa båda appar samverkar väl med varandra, vilket gör steget väldigt litet för användare som redan använder fältinsamlingsappen att börja ta emot uppdrag på via ArcGIS Workforce.

ArcGIS Workforce funktionalitet kommer på sikt integreras helt i ArcGIS Field Maps, för att underlätta arbetsflödet ytterligare. Läs mer här om vad som gäller för integreringen.