Inom ArcGIS Online används krediter som betalmedel för vissa typer av geotjänster och lagring av geodata för ArcGIS-organisationer. Det kan ibland råda viss osäkerhet kring vilka tjänster som kräver krediter och hur mycket. Så hur funkar krediter i ArcGIS Online mer exakt? Det försöker jag besvara här.

Det mest grundläggande att känna till om krediter är att:

  • Krediter används inom ArcGIS Online som betalning för premiumtjänster såsom geokodning, lagring av geoobjekt, för att köra vissa analyser eller använda vissa premiumdata till exempel. Krediter kan alltså ses som en egen valuta inom ArcGIS Online.
  • En viss mängd krediter ingår i varje ArcGIS Online-abonnemang samt för olika användartyper.
  • Det går alltid att komplettera med fler krediter vid behov.

10 frågor och svar om krediter i ArcGIS Online

Här kommer nu en samling vanliga frågor och svar om krediter i ArcGIS Online:

1. Vad är krediter i ArcGIS Online?

Krediter är ett sätt att betala för vissa tjänster och lagring inom ArcGIS Online och produkter som används med koppling till ArcGIS Online, såsom ArcGIS Pro, ArcGIS Field Maps och ArcGIS Survey123. Läs mer under fråga 3. Organisationens GIS-administratör hanterar och köper in nya krediter vid behov.

2. Varför behövs krediter?

Olika organisationer har väldigt olika behov av ArcGIS. Vissa behöver sitt GIS främst för geokodning, andra för att lagra geoobjekt och några för att köra analyser. Krediter gör det möjligt att låta varje organisation bara betala för det man faktiskt har nytta av.

3. Konsumerar mobilappar krediter, till exempel ArcGIS Field Maps?

Att använda apparna drar inga krediter men när de data som samlas in sparas till ett geoobjektlager kommer själva lagringen konsumera krediter, helt enkelt eftersom lagringsyta kostar. Exakt hur många krediter beror på hur stort och komplext lagret är.

4. Finns det verktyg för att övervaka och hantera kreditanvändning?

Ja, det finns en slags kreditberäknare som du som användare kan klicka på för att få fram antalet krediter ett analysverktyg kommer använda. Detta funkar för alla funktioner som drar krediter utom för lagring av geoobjekt vilket istället beräknas utifrån din organisation som helhet och per timme, inte per individuell användare.

Om du är administratör kan du använda kreditbudgetering för att tilldela varje medlem en viss mängd krediter, samt övervaka kreditanvändningen i hela organisationen via dashboards, diagram och detaljerade rapporter.

5. Ingår krediter i min organisations ArcGIS Online-abonnemang?

Ja, till varje ArcGIS Online-abonnemang ingår en viss mängd krediter. Hur många avgörs av användartyperna inom organisationen. Till användartyperna Creator och GIS Professional ingår till exempel 500 krediter vardera medan det till Mobile Worker och Editor ingår 250 krediter vardera.

6. När förbrukar geokodning krediter?

Krediter förbrukas när du geokodar dina adresser för att få en geografisk position. Dessa plottas direkt ut som punkter på en karta. En vanlig sökning på en adress förbrukar däremot inte krediter.

7. Om jag geokodar en uppsättning adresser och sedan geokodar samma adresser igen samt några nya, kommer det dras krediter för de adresser jag redan har geokodat en gång?

Ja, varje adress kommer geokodas och krediter kommer dras för alla dessa igen. Därför bör du ha bra koll på dina data, till exempel att adresser är korrekt stavade, innan du kör analysen så att du inte drar krediter i onödan.

Om du behöver komplettera med saknade adresser som du upptäcker senare kan du geokoda enbart dessa och sedan lägga till dem till det redan geokodade datasetet via verktyget append.

8. Kräver lagring av mediafiler i ArcGIS Online krediter?

Du kan lagra foton, pdf:er och videor som eget innehåll eller som bilagor till olika geoobjekt. I båda fallen kommer själva lagringen dra en viss mängd krediter.

9. Var kan jag lära mig mer om vad som förbrukar krediter och hur mycket?

I den här tabellen finns en lista på vad i ArcGIS Online som förbrukar krediter och till vilken kostnad.

10. Vad händer om jag inte har tillräckligt med krediter?

Om du inte har de krediter som krävs för en viss uppgift får du upp ett meddelande som talar om detta. Själva uppgiften eller analysen körs inte så länge tillräckligt med krediter saknas. Vid behov ber du din administratör om fler krediter.

Om du arbetar med utveckling och använder REST API med en budget kommer krediter dras så länge sådana finns, sedan stoppas uppgiften. Säkerställ därför att du har en tillräcklig budget så du inte slösar krediter på uppgifter som bara kan köras delvis.

Kortfilmer berättar om krediter i ArcGIS Online

I dessa fyra filmer får du en bra överflygning av de viktigaste delarna rörande krediter i ArcGIS Online och de delar som förbrukar krediter:

Läs också gärna blogginlägget om krediter i ArcGIS Online för administratörer och användare.