Finns det några återkommande tankar från GIS-användare när de står inför att byta från ArcMap till ArcGIS Pro? Självklart. Efter ett antal år och hundratals deltagare träder ett mönster av frågor och funderingar fram från de personer som deltagit på våra lärarledda kurser på temat ”gå från ArcMap till ArcGIS Pro”.

Niclas Larsson är en av våra konsulter på Esri Sverige som hjälpt GIS-användare att få den kunskap i  ArcGIS Pro de behöver för att känna sig trygga i att byta över från ArcMap, men även för att börja använda ArcGIS Online och det webbaserade GIS:et.

Jag pratade med Niclas för att ta del av några av de insikter han fått om våra användares tankar i relation till bytet.

Niclas Larsson, Esri Sverige

Niclas Larsson på Esri Sverige stöttar våra kunder och utbildar bland annat GIS-användare i att byta över från ArcMap till ArcGIS Pro.

Nya sätt att jobba med GIS:et förvånar – och förenklar

1. Vilken är den vanligaste frågan när det gäller bytet från ArcMap till ArcGIS Pro?

Framför allt handlar det om en osäkerhet kring hur själva programmet funkar. Gränssnittet i ArcGIS Pro skiljer sig på många sätt ifrån hur ArcMap är uppbyggt vilket många upplever som lite otäckt; just att vara ute på okänd mark.

Många har jobbat länge med ArcMap och har sitt sätt att skapa arbetsflöden. De vet var olika verktyg finns i ArcMap och vill veta var samma verktyg finns i ArcGIS Pro, eller hur man utför det exakta arbetsflödet man är van vid från ArcMap.

2. Finns alltid samma verktyg i ArcGIS Pro som i ArcMap?

Det man behöver komma ihåg är att ArcGIS Pro i grunden är uppbyggt på ett annat sätt, ett sätt som mycket bättre anpassar sig till vad du som användare behöver göra i programmet. ArcGIS Pro drar också nytta av den enorma teknikutveckling som skett sedan ArcMaps dagar och som ArcMap helt enkelt inte klarar av.

Det här innebär att ArcGIS Pro innehåller en del både uppdaterade och förbättrade funktioner och då kanske vissa verktyg används på andra sätt eller helt enkelt inte ens behövs längre. Därför finns inte alltid exakt samma verktyg på exakt samma plats i ArcGIS Pro som i ArcMap.

3. Vad innebär det för användaren?

Det innebär att användaren, till viss del, måste lära om på nytt. Det finns ingen genväg runt det. Men efter alla utbildningar jag hållit i och alla användare jag mött är slutsatsen tydlig: när man väl kommit över den mentala spärren att man måste lära om, gör det lättanvända gränssnittet i ArcGIS Pro att man snabbt är på banan igen.

Jag vet ingen som sagt att de velat byta tillbaka när de väl gått över till ArcGIS Pro.

4. När en användare bytt över till ArcGIS Pro, finns det något annat att tänka på?

ArcGIS Pro drar som sagt nytta av den teknikutveckling som sker löpande och det innebär också helt nya sätt att jobba som har stor påverkan även utanför ArcGIS Pro. Här tänker jag främst på ArcGIS Online med dessa appar och hur det förenklar samarbeten, erbjuder flera olika sätt att dela data och karta digitalt och låta andra ta del av den senaste informationen – utan att GIS-experten behöver lägga tid på  att skapa och skicka till exempel pdf-kartor eller shapefiler.

5. Hur reagerar användarna på att de kanske inte ska, eller i alla fall inte behöver, använda pdf-kartor och shapefiler längre?

Det kan mötas av en del skepsism och förvåning. Många föredrar fortfarande att exportera en kartlayout och skicka iväg en pdf istället för att se över behovet i organisationen och skapa lämpliga användartyper, till exempel Viewers, och på så vis säkerställa att kollegorna har tillgång till en aktuell karta i alla lägen. En pdf-karta är ju statisk och uppdateras inte automatiskt, vilket en webbkarta kan göra.

När det kommer till shapefilen märks det att den är djupt rotad. Det moderna alternativet är geodatabaser men många har inte gjort kopplingen att geodatabasen är efterträdaren utan ser den som något helt annat. Jag brukar förklara en av fördelarna med geodatabasen utifrån att lagra bilder som samlats in i fält: för att kunna göra det och publicera upp materialet senare behöver bilden kopplas till ett geoobjekt som lagras i en geodatabas.

6. Förr om åren var det vanligt att GIS-användare oroade sig över att göra mer av GIS:et tillgängligt i organisationen. Finns den oron fortfarande kvar?

Ja, lite här och där finns den kvar hos vissa som arbetat länge med GIS:et. Man känner att man riskerar att tappa kontrollen. Det är synd för då missar man många av de fördelar det innebär att låta fler i övriga organisationen få tillgång till aktuell och relevant information på ett lätt sätt, som man alltså får till exempel genom att nyttja ArcGIS Online och de olika apparna.

Rådgör med oss om din övergång från ArcMap till ArcGIS Pro

Känner du dig orolig över det kommande bytet från ArcMap till ArcGIS Pro? Hör av dig till oss så bokar vi in en gratis rådgivningstimme. Läs mer här eller fyll i formuläret direkt nedan.