ArcGIS Web AppBuilder pensioneras, det vill säga kommer försvinna helt från ArcGIS-plattformen. Tekniken som bygger upp applikationen har gått ur tiden och det är dags för en mer modern appbyggare att ta över. Här har vi samlat alla vanliga frågor och svar så att du och din organisation på bästa sätt och utan stress kan byta över till den rekommenderade efterträdaren.

För att ArcGIS ska kunna fortsätta leverera ett GIS i världsklass är det nödvändigt att följa med i den allmänna teknikutvecklingen. När ArcGIS Web AppBuilder en gång lanserades vad den byggd på de möjligheter dåtidens teknik kunde leverera. Sedan dess har mycket hänt och det är dags att ta klivet över till teknik som levererar den funktionalitet som är efterfrågad av våra användare idag – och imorgon.

Börja därför, baserat på nedan angivna datum, att planera för hur din organisation på bästa sätt ska förflytta er till ArcGIS Experience Builder, som vi förordar som efterträdare, när ArcGIS Web AppBuilder pensioneras.

Det viktigaste att veta om pensioneringen av ArcGIS Web AppBuilder

1. När försvinner ArcGIS Web AppBuilder?

ArcGIS Web AppBuilder finns i tre upplagor: för utvecklare, för ArcGIS Enterprise och för ArcGIS Online. Dessa pensioneras vid olika tidpunkter enligt följande:

  • För utvecklare: juli 2024
  • För ArcGIS Enterprise: den sista versionen släpps tillsammans med ArcGIS Enterprise under första halvan av 2025 och kommer sedan supporteras enligt ArcGIS Enterprise livscykel för produkter. I och med att ArcGIS Web AppBuilder träder in pensioneringsprocessen (vilket alltså är nu) kommer enbart kritiska buggfixar genomföras, såsom säkerhetsuppdateringar. I övrigt sker ingen utveckling.
  • För ArcGIS Online: Sista kvartalet av 2025.

2. Varför pensioneras ArcGIS Web AppBuilder?

ArcGIS Web AppBuilder bygger på ArcGIS API 3.x for JavaScript som idag är föråldrad. Numer byggs istället ArcGIS-appar på JavaScript 4.x vilken tillför de funktioner som dagens användare förväntar sig och som inte var möjliga med den äldre tekniken.

Vi rekommenderar att du byter över till ArcGIS Experience Builder, som är byggd på JavaScript 4.x. Utvecklingen av ArcGIS Experience Builder rusar på för att erbjuda alla de bästa funktionerna från ArcGIS Web AppBuilder och samtidigt inkorporera möjligheterna den nya tekniken erbjuder.

Du hittar även en översiktlig matris här, vilken löpande jämför och sammanfattar hur ArcGIS Experience Builder utvecklas i relation till ArcGIS Web AppBuilders funktionalitet. Kom ihåg att ArcGIS Experience Builder därutöver erbjuder betydligt fler förmågor än dess föregångare.

3. Vilken applikation bör användas istället för ArcGIS Web AppBuilder?

Den rekommenderade ersättaren till ArcGIS Web AppBuilder är ArcGIS Experience Builder, vilken är byggd på samma nyare teknik (Javascript 4.x) som till exempel ArcGIS Field Maps, ArcGIS Dashboards och Map Viewer.

Läs mer om vad som skiljer ArcGIS Web AppBuilder och ArcGIS Experience Builder åt och återkom gärna till denna matris som visar nuläget och uppdateras regelbundet.

4. Hur byter man enklast över från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder?

Eftersom ArcGIS Web AppBuilder och ArcGIS Experience Builder är byggd på helt olika teknik (se fråga 3) finns inget enkelt sätt att migrera appar skapade med ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder utan det är nödvändigt att bygga upp appar i ArcGIS Experience Builder från grunden igen.

Däremot finns mallar i ArcGIS Experience Builder som motsvarar utseende och funktionalitet i ArcGIS Web AppBuilder. Utgå ifrån dessa för att bygga upp en så lik app som möjligt, om det är önskvärt. Kom även ihåg att utnyttja de ytterligare möjligheter som ArcGIS Experience Builder tillhandahåller. Se gärna den här filmen, som berättar och visar mer.

Vad som gäller för ArcGIS Web AppBuilder på sikt

5. Kan befintliga kunder komplettera med fler licenser för ArcGIS Web AppBuilder? Hur länge?

Ja. ArcGIS Web AppBuilder ingår i en paketering med andra så kallade grundläggande appar för ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise, samt i abonnemanget för utvecklare. Inom ramarna för dessa paketeringar kommer licenser för ArcGIS Web AppBuilder fortsatt vara möjliga att införskaffa för befintliga kunder, fram till pensioneringen enligt fråga 1.

6. När kan man inte längre köpa ArcGIS Web AppBuilder?

ArcGIS Web AppBuilder säljs inte separat utan som en del av en paketering med andra grundläggande appar samt som en del av abonnemanget för utvecklare, se fråga 5. ArcGIS Web AppBuilder exkluderas från dessa enligt vad som står under fråga 1.

7. Kan användare fortsätta använda ArcGIS Web AppBuilder efter att den har pensionerats?

Det beror på vilken upplaga av appen du har. Följande gäller när ArcGIS Web AppBuilder nått pensioneringsdatum:

  • För utvecklare: Appen kan användas när den pensionerats men det kommer det inte finnas tekniskt stöd för den efter juli 2024. Du kommer kunna ladda ner befintliga versioner av ArcGIS Web AppBuilder för utvecklare även efter pensioneringen.
  • För ArcGIS Enterprise: Appen kommer vara tillgänglig i enlighet med ArcGIS Enterprise produktcykel. Det betyder att befintliga appar kommer fortsätta fungera efter pensioneringen men det kommer inte vara möjligt att skapa nya eller förändra befintliga. All användning av appen efter pensionering sker på egen risk då Esri inte längre tillhandahåller buggfixar eller säkerhetsuppdateringar. Därför rekommenderar vi starkt att din organisation byter över från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder innan pensioneringen träder i kraft.
  • För ArcGIS Online: Befintliga appar kommer fortsätta fungera efter pensioneringen men det kommer inte vara möjligt att skapa nya, eller förändra befintliga. All användning av appen efter pensionering sker på egen risk då Esri inte längre tillhandahåller några buggfixar eller säkerhetsuppdateringar. Därför rekommenderar vi starkt att din organisation byter över från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder innan pensioneringen träder i kraft.