Som namnet antyder lägger en baskarta grunden till de kartor som skapas i ArcGIS. Det finns flera olika baskartor att välja mellan men ibland är urvalet inte tillräckligt. Då är det bra att kunna göra det som du får lära dig i den här e-kursen: en egen baskarta i ArcGIS Pro.

Men det är inte bara att ge sig på att börja kreera. Innan du börjar skapa en baskarta i ArcGIS Pro behöver du reda ut varför kartan överhuvudtaget behövs. För när du lämnar de redan tillgängliga baskartorna som tillhandahålls – och underhålls – inom ArcGIS, tar du också på dig att löpande vid behov uppdatera din egenskapade baskarta, eller på annat sätt säkerställa att den är aktuell.

E-kurs om att skapa baskarta i ArcGIS Pro

I e-kursen Creating a custom basemap in ArcGIS Pro får du en bra grundförståelse inom vad du behöver tänka på. Flera konkreta frågor hjälper dig att reda ut när en specialanpassad baskarta är vägen framåt, eller när de befintliga faktiskt är det bättre alternativet. Det kan vara frågor som:

  • Har du tillgång till de data som krävs för baskartan?
  • Hur kommer du förvalta och uppdatera kartan i takt med att dina data förändras?
  • Har ni tillräckligt utrymme för att lagra kartan?

Du får också testa på att skapa en egen baskarta så du kan känna på vad det innebär.

Förkunskaper och systemkrav

För att genomföra kursen bör du ha slutfört kursen Map Layer Basics eller införskaffat motsvarande kunskap på annat sätt. Du behöver även ArcGIS Pro 3.0 eller senare, ett ArcGIS Online-konto samt behörighet att publicera det du skapar.

Till e-kursen: Creating a Custom Basemap in ArcGIS Pro