ArcGIS Enterprise 11.1 är en långsiktig supportversion som är nu tillgänglig för alla användare. Enterprise hjälper verksamheter att fatta välgrundade beslut på ett effektivt sätt. Den här releasen inkluderar många förbättringar samt ny funktionalitet för att hjälpa dig och din organisation att fatta kvalitativa beslut. I den här bloggen kommer vi att täcka flera nya funktioner i ArcGIS Enterprise.

ArcGIS Enterprise portal

Map Viewer

Map Viewer som introducerades i ArcGIS Online juni 2022 ingår nu i den senaste versionen av ArcGIS Enterprise. Detta inkluderar förbättringar och nya verktyg för visualiseringar utifrån användarnas önskemål och utvecklingsteamets mål.

Map Viewerns aggregeringsfunktion möjliggör nu aggregering av punktobjekt med hjälp av geohash-binning för att generera polygoner med sammanfattade data från punktobjekten.

Viktiga förbättringar för Map viewer:

 • Möjlighet att lägga till CSV- eller GeoJSON-filer som objekt och visualisera på en karta.
 • Möjlighet att snabbt förhandsgranska ett objekts sublager och tabeller
 • Visa relaterade poster i popup-fönster.
 • Förbättrad kodredigerare för ArcGIS Arcade.
 • Använd cirkeldiagram för att visualisera data i tabeller och lager.
 • Möjlighet att konfigurera geohash-binning.
 • Nya klustringsalternativ.

Scene Viewer

I den här versionen av ArcGIS Enterprise ser vi flera spännande uppdateringar vad gäller visualisering av 3D-data. Dessa inkluderar:

 • Möjlighet att förbättra dina scener med hjälp av verktygen Dagsljus och Väder.
 • Möjlighet att lägga till 3D-byggnader och träd till din scen från OpenStreetMap.
 • Stöd för att lägga till GeoJSON- och CSV-lager direkt till dina scener.
 • Möjlighet till att utföra siktlinjeanalyser.
 • Möjligheten att mäta byggnader och andra objekt och sedan behålla måttangivelserna som grafik i din scen

Innehåll och data

Anpassade dataflöden

Med anpassade dataflöden kan användare skapa geoobjekttjänster från vilken datakälla som helst. Med anpassad kod kan användare nu skapa skrivskyddade geoobjekttjänster, redo att användas var som helst i ArcGIS-plattformen. Anpassade dataflöden gör det möjligt för användarna att serva ArcGIS Enterprise med datat från dess ursprungliga lagringsplats och i sitt originalformat. Användare kan konfigurera en anpassad dataflödesleverantör för att skapa skrivskyddade geoobjekttjänster från den datakälla de väljer. För mer information hur man kan arbeta med anpassade dataflöden läs den här bloggen.

Webhooks

ArcGIS Enterprise introducerade organisatoriska webhooks för ett antal releaser sedan. Med den här releasen kan du nu konfigurera organisationswebhooks via Enterprise-portalen med fönstret “Skapa webhook” under Organisation > Inställningar > Webhooks. För ytterligare information om hur du konfigurerar organisatoriska webhooks i Enterprise-portalen, se produktdokumentationen.

Förutom organisatoriska webhooks är nu webhooks för tjänster tillgängliga. Det som finns tillgängligt i och med den här releasen är webhooks för att skapa, läsa, uppdatera och ta bort refererade och värdebaserade tjänster. Webhooks för geobearbetning finns också tillgängliga för jobbstatus på asynkrona tjänster. Dessa webhooks kan konfigureras inom Enterprise-portalen.

Administration

Enterprise 11.1 introducerar en mängd förbättringar för administrering av portalen och dess medlemmar. Nya förbättringar inkluderar:

 • Medlemskategorier: Kategorisera nya medlemmar när du lägger till dem i din organisation eller ange en standarduppsättning av medlemskategorier att automatiskt kategorisera nya medlemmar som.
 • Det har blivit enklare att söka bland portalens innehåll tack vare att man nu kan söka med så kallade ”relaterade termer”. Den här nya inställningen är aktiverad som standard och kommer resultera i att sökresultaten inkluderar alla objekt som har söktermen i titeln eller objekt som har taggats med den relaterade termen
 • Lägg till medlemmar i bulk via en CSV-fil: Det finns nu processer i verktyget som mer effektivt identifierar fel i filen du försöker ladda upp, och låter dig rätta de felen direkt i portalen så att du slipper ladda upp en ny eller ändrad fil.
 • Nya administrativa behörigheter:
  • Dela medlemsinnehåll med organisation — tillåt organisationsmedlemmar med denna behörighet att dela innehåll som ägs av andra medlemmar med organisationen
  • Dela medlemsinnehåll med allmänheten — tillåt organisationsmedlemmar med denna behörighet att dela innehåll som ägs av andra medlemmar med allmänheten (även när säkerhetsinställningen för medlemmar kan dela innehåll offentligt är avstängd)
 • ArcMapServiceCheck-verktyget: ArcMap runtime ingår inte i Enterprise 11.1 så att konsumera och publicera ArcMap-baserade tjänster stöds inte. Läs mer här.

Inspireras och kom igång

Vi hoppas att du tycker den här releasen känns spännande att komma igång med. För en fullständig lista över allt som ingår i den här releasen, kolla in dokumentationen som är tillgänglig Vad är nytt i ArcGIS Enterprise.