För att dra mesta möjliga nytta av det som ArcGIS har att erbjuda bör du i första hand utgå ifrån geodatabaser, snarare än till exempel klassiska shapefiler, när du arbetar med dina data. Men hur väljer du rätt geodatabas? Det ger vi vägledning inom här.

Att välja geodatabas ger dig många fördelar gentemot att använda shapefiler. Den främsta fördelen är att geodatabaser hjälper dig att hålla bättre ordning och reda på data, men det stannar inte där. I det här blogginlägget går vi igenom fler av fördelarna i breda penseldrag. Och föredrar du en mer teknisk vinkel har vi skrivit om det här.

Men det finns inte bara en typ av geodatabas, det finns flera. De vanligaste är: filgeodatabas, mobil geodatabas och enterprisegeodatabas. Alla med sina unika fördelar och förmågor.

Välj rätt geodatabas

1. Filgeodatabasen – för enskilt bruk i stor skala

 • Filgeodatabasen är fritt tillgänglig för alla användare inom ArcGIS-plattformen och är designad för att stödja hela geodatabasens informationsmodell, det vill säga nätverksdataset, terrängdataset, relationsklasser och så vidare.
 • Filgeodatabasen är idealisk för GIS-projekt, personlig användning och för små organisationer eftersom den är optimerad för rendering av spatiala data. Genom exempelvis indexering kan även stora dataset vara relativt smidiga att manövrera.
 • Har bra prestanda och är enkel att skala upp för att innehålla extremt stora datavolymer utan att man behöver använda ett system för att hantera databasen.
 • Lagrar alla sina datalager som enskilda filer på disk (datalager från samma filgeodatabas samlas i en mapp).
 • Du kan enkelt ha flera filgeodatabaser för dina data, och det går utmärkt att använda data från olika filgeodatabaser simultant.
 • Filgeodatabaser är utvecklade för att endast redigeras av en användare i taget, och stödjer därmed inte geodatabasversionering, det vill säga att flera användare ändrar i geodatabasen samtidigt. För att flera personer ska kunna redigera i en och samma geodatabas samtidigt så krävs det att man redigerar i olika dataset.
 • Själva filgeodatabasen kan visserligen vara hur stor som helst och innehålla hur många dataset som helst men varje enskilt dataset kan som standard vara max 1 TB. Det är dock möjligt att konfigurera filgeodatabasen och utöka datasetens individuella storlek upptill 256 TB.

Välj filgeodatabas: När det bara är du som ska editera dataseten och när du behöver möjlighet att skala upp till stora datavolymer.

2. Mobil geodatabas – lätt att flytta på

 • Den mobila geodatabasen finns automatiskt tillgänglig för alla ArcGIS Pro-användare.
 • En mobil geodatabas gör det möjligt att arbeta med geodatabasspecifika funktioner såsom domäner, subtyper och relationsklasser. Det finns också funktionalitet inom den mobila geodatabasen som stödjer arbete med villkorade värden, redigeringsspårning och bilagor.
 • Är byggd på SQLite där hela databasen lagras i en enda fil på disk. Filen kan som mest vara 2 TB men då kan ingående dataset kan, till skillnad från filgeodatabasen, också bli upp till 2 TB i storlek. Att geodatabasen är byggd på SQLite, lagras som en enda fil och är begränsad i storlek gör den enkel att dela, till exempel via mejl eller på ett USB.
 • Kan enkelt integreras emot tredjepartsmjukvaror och till exempel ställa frågor till innehållet i den mobila geodatabasen.
 • Kan skickas vidare och användas av andra även, om de som inte har en ArcGIS-licens, eftersom SQLite inte kräver någon licens.
 • Den här typen av geodatabas är precis som filgeodatabasen designad för att en användare ska redigera i taget, och stödjer därför inte geodatabasversionering.

Välj mobil geodatabas: När du arbetar med projekt av mindre omfattning eller behöver kunna förflytta dina data smidigt.

3. Enterprisegeodatabasen – när flera behöver kunna redigera samtidigt

 • När du är i behov av en stor geodatabas som ska kunna nås och användas simultant av många användare så kan enterprisegeodatabasen vara en bra lösning.
 • Utöver den funktionalitet som finns i filgeodatabasen så stödjer enterprisegeodatabasen att flera användare editerar i geodatabasen samtidigt. Enterprisegeodatabasen har alltså stöd för versionshantering. Versionering möjliggör för varje användare att komma åt sin egen isolerade version av datasetet där också ändringarna spåras. När ändringarna är klara kan de synkas med huvudversionen.
 • Enterprisegeodatabaser fungerar med olika typer av DBMS-lagringsmodeller (database management system). Det innebär till exempel möjlighet att lagra extremt stora dataset, tillåta många parallella användare och långa transaktioner samt versionerade arbetsflöden.
 • Låter dig välja lagringsplats: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM Db2, PostgreSQL eller SAP HANA.

Välj enterprisegeodatabasen: När ni är flera som behöver kunna redigera i geodatabasen samtidigt.

Grund att gå vidare ifrån

Det var alltså de grundläggande funktionerna och egenskaperna för tre vanliga geodatabaser. Som du säkert vet tillkommer andra aspekter att ta hänsyn till som beror på dina data, din systemarkitektur och dina arbetsflöden. Jag hoppas ändå att du har fått bättre grepp om hur du kan resonera för att välja rätt geodatabas.