Aktuella och relevanta data är grunden för att skapa de kartor och utföra analyserna som bidrar till översikt och nya insikter. Dessa data kan inhämtas på en mängd olika sätt och visualiseras på ännu fler. I denna ArcGIS Lab får du lära dig att steg för steg sätta upp en mobilapplikation för att samla in och visualisera data med ArcGIS QuickCapture.

Det bästa sättet att lära sig är ofta att bara sätta igång och göra. Med de typer av självstudier du får med ArcGIS Labs är det fullt fokus på själva görandet. ArcGIS Labs är en relativt ny form som jag berättar mer om här. Jag kan rekommendera den för dig som verkligen vill fokusera på ett visst område, produkt eller funktion och dessutom vill kunna lära dig detta inom en relativt kort tidsrymd, ofta mellan 20 minuter upptill som mest kanske fyra timmar.

Den ArcGIS Lab jag lyfter upp här, om att samla in och visualisera med ArcGIS QuickCapture, utgår ifrån ett scenario där du vill samla in medborgarens känslor kopplade till olika platser och infrastruktur i staden.

Knappar för att samla in data

ArcGIS QuickCapture brukar beskrivas som en mobilapp för datainsamling som behöver ske i farten, alternativt där själva dataregistreringen kan vara väldigt enkelt. Appen bygger på att användaren trycker på olika större knappar i mobilen eller på surfplattan och på så vis direkt samlar in data, för att sedan ta sig vidare till nästa data som behöver samlas in.

ArcGIS QuickCapture kan kopplas till flera av våra andra vanliga mobilaappar, till exempel ArcGIS Survey123, för att vid behov tillåta med komplex datainsamling.

Förkunskaper och systemkrav

Självklart är scenariot bara ett exempel. Målet med denna självstudie är att du ska:

  • testa på och lära dig att skapa och skräddarsy en mobilapp i ArcGIS QuickCapture, samt
  • använda den för själva datainsamlingen.

För att genomföra kursen bör du ha genomfört kursen ArcGIS Online Basics eller ha införskaffat motsvarande kunskap på annat sätt.

Du behöver även:

  • ArcGIS QuickCapture
  • ArcGIS Online
  • Behörighet att publicera
  • En mobil enhet med Android 5 eller senare, iOS 11 eller senare, eller Windows 10.

Till ArcGIS Lab: Samla in och visualisera data med ArcGIS QuickCapture