Navigera med ArcGIS Navigator – som namnet antyder är det ”navigering som hjälper användaren att hitta rätt” du får med den här appen. Sömlöst, offline och även till egna tillgångar som inte finns på vanliga kartor.

ArcGIS Navigator är en sådan där app som mer figurerar i bakgrunden och underlättar, än står i rampljuset som till exempel ArcGIS Field Maps och ArcGIS Survey123 oftare gör. Men det betyder inte att denna enkla navigeringsapp inte kan underlätta på flera sätt.

Nedan följer tre exempel på tillfällen när medarbetare som är ute på språng kan navigera med ArcGIS Navigator för att lätt ledas rätt:

1. Medarbetare i fält får vägvisning i ett knapptryck, tack vare koppling mellan ArcGIS Navigator och ArcGIS Workforce

ArcGIS Navigator kan integreras fullt ut ArcGIS Workforce. Med ArcGIS Workforce kan du som arbetsledare planera och fördela arbetet för kollegor i fält i realtid med hjälp av digitala arbetsordrar. När en sådan arbetsorder går ut till någon av personalen i fält så kan denne via kopplingen mellan ArcGIS Workforce och ArcGIS Navigator direkt klicka på platsen till det nya uppdraget och få vägvisning om bästa vägen dit, utan att behöva öppna en annan app och där skriva i adressen eller koordinaterna. Arbetsflödet blir enklare och mer strömlinjeformat.

Kopplingen mellan ArcGIS Navigator och ArcGIS Workforce är gjord med ett knapptryck i den senares webbapplikation:

Integrera ArcGIS Navigator med ArcGIS Workforce

Öppna ArcGIS Workforce, navigera dig fram till ditt projekts inställningar och välj Avancerad.

Lägg till ArcGIS Navigator i ArcGIS Workforce

Under Avancerad finns det en lista över appar som är kompatibla med integrationen mot ArcGIS Workforce. Välj Lägg till bredvid ArcGIS Navigator. Nu kan dina användare i fält navigera med hjälp av ArcGIS Navigator direkt från ArcGIS Workforce.

2. När någon behöver kunna navigera till en plats offline

En viktig aspekt av förmågorna i ArcGIS Navigator är att den ger dina kollegor i fält möjlighet att navigera även offline. Då behöver den som måste ta sig till en viss plats inte oroa sig för områden med mer eller mindre pålitlig mobiltäckning. ArcGIS Navigator ser till att man alltid kommer fram ändå.

Offlinestödet är alltid aktiverat. När någon vill navigera med hjälp av en karta i applikationen laddas den kartan ner, och i och med den nedladdningen så möjliggörs offlinenavigeringen automatiskt.

Navigera rätt med ArcGIS Navigator, även offline

Ovan ser du hur jag navigerar med hjälp av ArcGIS Navigator i min mobil, helt offline.

3. Om du vill kunna använda dina egna projekt- eller verksamhetskartor för att guida någon till rätt plats

En enligt mig underskattad förmåga i ArcGIS Navigator är möjligheten att använda egna projekt- eller verksamhetsspecifika kartor för navigation.

Med egna kartor kan du säkerställa att organisations grafiska profil upprätthålls. Men än viktigare är att egna kartor gör att personal i fält kan:

  • Navigera till era egna tillgångar, det vill säga sådana objekt som kanske inte finns på generella kartor.
  • Komplettera egna baskartor med information som inte finns i andra baskartor, till exempel med egna tillgångar utritade, ett specifikt koordinatpar eller addera ett lager som redan är markerat.

I stället för att då bara tillhandahålla koordinater att navigera emot så kan man använda sig av punktlager i kartan och koppla en stor mängd information till det.

För att kunna rutta efter dina egna kartor behöver du skapa en navigeringskarta (navigation map) i ArcGIS Pro. En navigeringskarta är ett mobilt kartpaket (MMPK) som åtminstone inkluderar en baskarta och ett transporteringsnätverk – men det kan också innehålla en lokaliseringsfil (locator).

Lokaliseringsfilen är vad som gör det möjligt användarna söka efter platser, operativa lager såsom just era egna verksamhetslager, samt anpassade reselägen för att kunna justera vilka transportslag man använder för att ta sig från punkt A till B.

Navigera rätt med ArcGIS Navigator

Sammanfattningsvis underlättar ArcGIS Navigator genom att låta navigeringen vara bara ett knapptryck bort, fungera även offline samt tillåta navigering via kartor med egna platser och koordinater markerade.

Appen kommer dessutom med hundratals kartor med global omfattning.